Den salige Alexius Sobaszek (1895-1942)

Minnedag: 1. august

Den salige Alexius Sobaszek (pl: Aleksy) ble født i 1895 og var sekularprest i erkebispedømmet Gniezno. Han var sogneprest i sognet Siedlemin og en ivrig sjelesorger. Da krigen brøt ut, ble han først grepet av panikk og forlot sognet. Men han kom tilbake etter to uker, og under gudstjenesten ba han med tårer i øynene sognebarna om at de måtte tilgi ham denne synden.

Han ble arrestert den 6. oktober 1941 og ble brakt til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Der døde han den 1. august 1942 som et resultat av lidelsene i leiren. Før han døde, ba han sin venn om at han etter at han var blitt fri, skulle dra til Siedlemin og si til hans sognebarn at «han holdt ut alle lidelsene og torturene i leiren og ofret dem til Gud for sognebarna; at han velsignet alle og ba om bønner for sin sjel» (p. Zygmunt Sroczynski).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 20 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 1. august, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53