Den salige Aloisius Talamoni (1848-1926)

Minnedag: 31. januar

Den salige Aloisius Talamoni (1848-1926)

Den salige Aloisius Talamoni (it: Luigi) ble født den 3. oktober 1848 i bydelen Mulini i Monza i provinsen Milano i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han ble døpt samme dag i katedralen San Giovanni i Monza. Han var den andre av seks barn av hattemakeren Giuseppe Talamoni og hans hustru Maria Sala, som levde under beskjedne økonomiske kår. Men de hadde en sterk tro, de ba rosenkransen hver dag, og så sant det var mulig, gikk faren også hver dag til messe sammen med lille Aloisius. Etter farens eksempel tjente han ved alteret, og han følte en økende lengsel etter å tjene Gud og medmennesker som prest.

Aloisius gikk på grunnskolen i hjembyen, og han mottok sin første kommunion og ble fermet (konfirmert) den 1. juli 1861 i oratoriet Carrobiolo i Monza, grunnlagt av barnabittpateren Guds tjener Fortunato Redolfi og drevet av barnabittpateren Guds tjener Luigi Villoresi. Aloisius kom derfor i kontakt med de svært entusiastiske erfaringene i ungdomssjelesorgen på den tiden. For i bispedømmet Milano vokste det frem en rekke oratorier, hvor guttene møttes daglig og fikk kristen og menneskelig formasjon, glede og åndelighet, og der modnet deres kall til prestedømmet, misjonen eller legengasjement i samfunnet.

Det var også vanskelige år for Kirken i Milano. Den andre uavhengighetskrigen var i gang, og i 1859 døde erkebiskop Bartolomeo Carlo Romilli. Til hans etterfølger utnevnte den salige pave Pius IX (1846-78) Paolo Angelo Ballerini, som møtte sterk motstand fra den italienske regjeringen. Derfor kunne erkebiskop-elekten aldri ta sitt sete i besittelse og utnevnte hjelpebiskop Carlo Caccia Dominioni til sin generalvikar sede impedita, men den italienske regjeringen betraktet ham utelukkende som kapitularvikar sede vacante. På ham falt oppgaven å holde bispedømmet sammen til tross for regjeringens motstand, og oppgaven ble lettere ved at han hadde befolkningen og store deler av presteskapet med seg.

I disse årene fikk oratoriet Carrobiolo et seminar for fattige. De som hadde prestekall (ikke bare som sekularprester), men som ikke hadde økonomiske midler for å realisere kallet, fikk muligheten til å studere der. Universitetsprofessorer på høyt nivå underviste der som frivillige. Studentene fikk muligheten til å erfare et fellesliv, asketisk og naturligvis fattig, og de fikk muligheten til pastoralt engasjement ved at de på fritiden var engasjert i oratoriets aktiviteter.

Aloisius begynte på dette seminaret og ble der til 1865, da han som det var vanlig fortsatte på bispedømmets teologiske seminar i Milano. Der hadde han det ikke lett, for seminarets rektor Carlo Cassina hadde ingen aktelse for p. Villoresis arbeid, men elevenes menneskelige og åndelige kvaliteter syntes å endre på det. Mens nye byrder ble pålagt erkebispedømmet, døde generalvikar Carlo Caccia Dominioni den 6. oktober 1866. Bispedømmet var igjen uten hyrde siden regjeringen fortsatt ikke godtok Paolo Angelo Ballerini. Etter noen måneders harde forhandlinger mellom paven og regjeringen kunne det den 27. mars 1867 endelig utnevnes en ny erkebiskop, Luigi Nazari dei Calabiana, noe som i begynnelsen betydde et håp om et nytt og fredeligere klima.

Under disse omstendighetene avsluttet Aloisius sine teologistudier og begynte på bachelor-studiene i litteratur og filosofi ved Accademia Scientifico-Letteraria. Der fikk han tillit og aktelse også fra de antiklerikale lærerne som dominerte akademiet. Den 4. mars 1871 ble Aloisius presteviet av erkebiskop de Calabiana. Det var en minneverdig, men også en trist dag, for om kvelden samme dag ble faren rammet av en lettere lammelse som skulle plage ham de neste femten årene.

Aloisius, som nå var Don Luigi, ble sendt for å undervise på Collegio San Carlo i Milano, hvor han i studieåret 1874-75 også hadde som elev Achille Ratti, den fremtidige pave Pius XI (1922-39). Etter fire år ble Aloisius kalt til seminaret i Monza. Klimaet i Kirken i Milano forble hett, presteskapet var splittet mellom de liberale og de reaksjonære, rosminianere og tradisjonalister, og legfolket og seminaret var involvert i den samme striden. Studentene lot også Aloisius gjennomgå, spesielt fordi han rakket ned på den reaksjonære avisen L'Osservatore Cattolico, som ofte ildnet opp studentene. En dag i 1887 svarte de med å lage et teppe fra hans rom til klasserommet av den avisen han foretrakk, den mer moderate La Lega Lombarda, slik at han måtte tråkke på avisen for å komme til timen. Men Aloisius svarte med taushet og respekt, tålmodighet og tilgivelse.

Som alle lærerne på seminaret var Aloisius også engasjert i pastoral aktivitet. Han foretrakk å sitte i skriftestolen i domkirken i Monza, hvor han var utpekt av erkepresten Francesco Zanzi. Han utførte også en intens velgjørende sosial aktivitet. Han engasjerte seg også på det politiske området. Han angrep sosialismen og den antiklerikale ånd som hersket på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Aloisius aksepterte at hans navn ble satt på listen til Comitato Cattolico i Monza, og den 9. juli 1893 fikk han 844 stemmer og førte sin liste til seier. Hans kommunalpolitiske karriere varte til 1923. Listen til Popolari vant den 21. januar 1923, men den fascistiske volden tvang kommunalrådet til å stenge etter syv måneder.

I skriftestolen i katedralen i Monza hadde Aloisius møtt enken Maria Biffi Levati, som hadde mistet en sønn i ung alder mens den andre var blitt barnabitt. Hun hadde kjærlig pleid sin mann under hans lange sykdom til han døde i 1879. Sammen grunnla de en søsterkongregasjon, «Barmhjertige søstre av St. Gerhard», Suore Misericordine di San Gerardo, som var engasjert i å pleie syke fattige. Den 25. mars 1891 mottok de to unge kvinnene Rosa Gerson og Stella dell'Orto invitasjon fra Aloisius til å vie seg til de fattige syke og besøke dem i deres hjem, spesielt om natten, så deres slektninger kunne hvile så de kunne gå på arbeid om dagen for å brødfø familien.

Aloisius fulgte det nye instituttet med kjærlighet og engasjement, samtidig som han omhyggelig utførte sine andre plikter som lærer på seminaret, skriftefar i katedralen og medlem av kommunalrådet helt til det siste. Etter en kort sykdom døde han den 31. januar 1926 i Milano, 77 år gammel.

Aloisius fikk snart ry for hellighet, og den salige erkebiskop Alfred Ildefons Schuster av Milano startet i 1952 forberedelsene til hans saligkåring. Hans etterfølger Giovanni Battista Montini, den senere pave Paul VI (1963-78), gjennomførte informasjonsprosessen (1957-58). Den 11. juli 1992 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 14. april 2003 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Det var den medisinsk sett uforklarlige helbredelsen av Paschal Carenini, som hadde hatt et massivt hjerteinfarkt og var døende. Aloisius ble saligkåret av paven den 21. mars 2004 på Petersplassen i Roma. Hans minnedag er dødsdagen 31. januar.

av Webmaster publisert 07.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53