Den hellige Aristarkos av Thessaloniki (1. årh)

Minnedag: 4. august

Den hellige Aristarkos av Thessaloniki (1. årh)

Den hellige Aristarkos (Aristark, Aristarchus) var en jøde fra Thessaloniki (gr: Θεσσαλονίκη; Saloniki) i Hellas. Han var en av dem som fulgte den hellige apostelen Paulus på hans tredje misjonsreise, på reisen fra Troas til Jerusalem i 57-58 med de innsamlede pengene til menigheten der, og til slutt til Roma: «Sammen med ham reiste Sopatros fra Beroea, sønn av Pyrrus, videre Aristark og Sekundus fra Thessaloniki og Gaius fra Derbe, dessuten Timotheos, og fra Asia Tykikos og Trofimos» (Apg 20,4). Han ble i Roma i to år under apostelens første fangenskap der.

De hellige Aristarkos, Trofimos og Pudens

Han ble arrestert og fengslet sammen med Paulus i Efesos: «Uroen bredte seg over hele byen, og alle som en stormet av sted til teatret og slepte med seg de to makedonierne Gaius og Aristark som hørte til Paulus' følge» (Apg 19,29). Han beskrives også som en av Paulus' medarbeidere i brevet til Filemon: «Epafras, min medfange for Kristi Jesu skyld, hilser dere, likeså Markus, Aristark, Demas og Lukas, mine medarbeidere» (Filem 1,23-24).

Etter Paulus' løslatelse dro han kanskje i 62-63 tilbake til Thessaloniki. Tradisjonen gjør ham til den første biskop av hjembyen Thessaloniki og legger til at han ble halshogd i Roma sammen med Paulus rundt 67 i forfølgelsene under keiser Nero (54-68).

Han står som nr. 63 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon. Der står det at han var biskop av Apamea i Syria. Hans minnedag er 4. august, men han minnes også den 14. april sammen med de hellige Pudens og Trofimos.

av Webmaster publisert 16.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53