Den hellige Andreas Trông (1808-1835)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Andreas Trông (egentlig Andreas (Anrê) Trông Van Trân) ble født i 1817 i Kim Long i Huê i Vietnam. Han var tilknyttet Missions Etrangères de Paris (MEP) og soldat i hæren. Han ble arrestert sammen med flere andre kristne i 1834. Hans mor var til stede da han ble henrettet i Hue den 28. september 1828, og hun mottok hans avhogde hode i fanget.

Han ble saligkåret i begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Andreas kan også minnes på dødsdagen 28. september (tidligere minnedag 28. november).

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53