Den hellige Andreas Tuòng (1812-1862)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Andreas (Anrê) Tuòng ble født 1812 i Ngoc Cúc i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Han en kristen legmann. Mellom 1856 og 1862 var kong Tu Dúcs forfølgelse av Kirken særlig alvorlig i de dominikanske vikariatene i det sentrale Tonkin, og Andreas led martyrdøden i disse forfølgelsene den 16. juni 1862 i Làng Côc.

Han ble saligkåret den 29. april 1951 av pave Pius XII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Andreas kan også minnes på dødsdagen 16. juni.

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53