Den hellige Aunacharius av Auxerre (573-605)

Minnedag: 25. september

Den hellige Aunacharius (Anacharius, Aunarius; fr: Aunachaire, Aunaire) skal ifølge de fleste kildene ha blitt født i 573 nær Orléans i Frankrike, men dette årstallet er åpenbart feil, muligens skal det være 537. Han kom fra en fremstående familie – hans hellige søster Agia (Agie, Austregilde, Aia, Aye) var mor til den hellige Lupus av Sens, og han vokste opp ved det kongelige hoff til den hellige kong Guntram av Burgund (561-92). Hans ambisjon var imidlertid å bli prest, så da anledningen meldte seg, forlot han hoffet og satte seg under veiledning av den hellige biskop Syagrius av Autun.

Syagrius viet ham til prest, og i 561 ble han utnevnt til biskop av Auxerre. Han ble en av de mest innflytelsesrike og respekterte biskopene i Frankrike på sin tid. Han hadde innflytelse i både sivile og religiøse anliggender, men hans viktigste ekspertise var på området kirkelig disiplin. Han var til stede på synodene i Paris (573) og Mâcon (583 og 585), som blant andre ting forbød klerikere å stevne hverandre for sivile domstoler og påla søndagsobservans og betaling av tiender.

Aunacharius var ivrig etter å etablere god disiplin i sitt eget bispedømme, så han holdt to synoder i Auxerre. Hans mål var delvis å forklare til sitt presteskap og folk hvordan vedtakene fra synodene i Paris og Mâcon skulle gjennomføres lokalt, og delvis å stramme opp den lokale disiplinen. De 45 canones som ble vedtatt på den første av disse synodene, er interessante for det lys de kaster over den samtidige tro og skikker. Folk ble forbudt å bruke kirker til dans eller et sted for underholdning, kle på hjorter eller kalver på nyttårsdag, utveksle «onde gaver», praktisere positiv magi eller møtes i private hus for å feire vigilier eller fester.

For å inspirere de troende fikk Aunacharius kopiert biografiene til sine hellige forgjengere Amator og Germanus og gjort dem tilgjengelige. Han økte også sin kirkes inntekter slik at liturgien kunne utføres mer passende. Både sekularprester og munker var forventet å være til stede ved tidebønnene hver dag i alle kirkene i bispedømmet, og ansvaret for de høytidelige litaniene roterte blant klostrene i de store befolkningssentrene. Hans navn opptrer som en av de biskopene som prøvde å slå ned et opprør blant munkene i klosteret Saint-Croix i Poitiers.

Aunacharius døde den 25. september 605. I 1567 ble en del av hans relikvier gjemt i en hul pilar i krypten for å berge dem unna kalvinistene, som bare fikk ødelagt sarkofagen. De ble senere hentet frem og identifisert. Hans minnedag er dødsdagen 25. september.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53