Den hellige Aurea av Paris ( -666)

Minnedag: 4. oktober

Den hellige Aurea (fr: Aure) var en syrisk kvinne som den hellige biskop Eligius av Noyon i 633 satte til å lede nonneklosteret St. Martial som han gjenetablerte i Paris med 300 søstre. Gjenetableringen kom med innføringen av den hellige Benedikts regel i Frankrike.

Han bygde to kirker til dem; en viet til den hellige Martial av Limoges, hvor de skulle synge officiet (det var for å minnes sine hjemtrakter Limousin), og den andre viet til den hellige apostelen Paulus, hvor de ble gravlagt. Sistnevnte ble senere til kirken Saint-Paul-Saint-Louis i markene i Paris.

Aurea ledet kommuniteten i 33 år og døde av pesten i 666 sammen med 160 av sine nonner. Hennes minnedag er 4. oktober.

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53