Den hellige Agathe Yi (1824-1840)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

17. Den hellige Agathe Yi ble født i 1824 i Seoul i Sør-Korea. Hun var datter av de hellige Augustin Yi Gwang-heon (død 24. mai 1839) og Barbara Kwon Hui (død 3. september 1839). Begge foreldrene ble halshogd i kristenforfølgelsene. Hennes onkel (farens bror), den hellige Johannes Baptist Yi Gwang-nyeol, ble halshogd den 20. juli 1839.

Agathe ble arrestert sammen med sine foreldre den 8. april 1839. Hun ble hardt torturert, og da fangevokterne i tillegg forsøkte å innbille Agathe og hennes lillebror Damian at foreldrene hadde fornektet troen og var blitt løslatt, svarte hun: «Om mine foreldre har fornektet eller ikke, er deres sak. Hva oss angår kan vi ikke fornekte Himlenes Herre, som vi alltid har tjent». Ved å høre dette overga også seks andre voksne seg til myndighetene og led martyriet.

Agathe ble forhørt og torturert gjentatte ganger. Politisjefen prøvde å overtale henne til å avsverge sin tro. Siden han ikke lyktes med dette, brukte han voldelige midler til å tvinge henne til å overgi seg. Han var overrasket over at selv ikke volden var virkningsfull. Den unge jenta holdt ut truslene og torturen så modig at folket rundt henne knapt kunne tro styrken i den guddommelige nåde. Det var et mirakel at Agathe var i stand til å bevare sin jomfruelighet når hun levde blant fangevoktere som lignet på dyr.

Agathe ble pisket 300 ganger og slått 90 ganger. Ingen av disse lidelsene, tørst, sult og sykdom kunne avskrekke henne. Gjennom alle lidelsene tenkte hun på sine martyrdrepte foreldre og prøvde å imitere deres eksempel. Etter ni måneder i fengselet led den syttenårige jomfruen Agathe selv martyrdøden ved kvelning sammen med sin lillebror Damian i fengselet i Seoul. Det var den 9. januar 1840. Samme dag ble den hellige Teresa Kim hengt, og hun nevnes sammen med Agathe i Martyrologium Romanum under 9. januar.

Agathe var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september. Agathe kan også minnes på dødsdagen 9. januar.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, santiebeati.it, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53