Den salige Antonius Zawistowski (1882-1942)

Minnedag: 4. juni

Den salige Antonius Zawistowski (pl: Antoni) ble født i 1882 og var sekularprest i erkebispedømmet Lublin. Han var teologiprofessor ved presteseminaret i Lublin, en ivrig sjelsorger og en skriftefar og predikant man satte pris på. Etter arrestasjonen i november 1939 ble han plassert i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige.

Selv om han selv led veldig, prøvde han alltid å gi åndelig hjelp til sine medfanger. Under leirprekenene sa han til prestene: «Vi er her for vår tro, Kirke og fedreland; for denne saken ofrer vi bevisst vårt liv». Han døde i leiren i Dachau den 4. juni 1942 som et resultat av uttæring og vokternes mishandling.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 32 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 4. juni, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53