Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Baradates av Cyrrhus (d. ~460)

Minnedag: 22. februar

Den hellige Baradates (Baradatus) levde som eneboer på 400-tallet i Cyrrhus i Syria. Han levde et avsondret liv i bot og askese. Av kjærlighet til Gud bodde han i en hytte laget av tresprinkler og som derfor var åpen for vær og vind, og den var så liten at han måtte krype sammen for å få plass. I likhet med andre ørkeneremitter kledde han seg i skinnene fra ville dyr og speket sitt kjød med fysiske botsøvelser. Ved å løsrive seg fra kroppens behov var han i stand til å sette seg kontinuerlig i Guds nærvær. Gjennom konstant bønn skaffet han seg visdom og kjennskap til himmelske ting. Hans nidkjærhet og himmelsk nåde støttet hans svake konstitusjon.

Keiser Leo I av Konstantinopel (457-74) skrev for å konsultere Baradates vedrørende konsilet i Khalkedon (451). Selv om han foretrakk sitt eremittiske liv, adlød han villig da patriarken av Antiokia ga ham ordre om å forlate sitt lille bur. Han tilbrakte deretter livet konstant stående med hendene strakt mot himmelen, dekket av en skinntunika hvor det var to små hull, ett for nesen for å kunne puste og ett for munnen for å kunne motta eukaristien.

Hans biograf Theodoret av Cyrrhus gir i Philotheus en glødende beretning om ham og kaller ham «den beundringsverdige Baradates».1 Baradates døde rundt 460. Hans minnedag er 22. februar.


1
c. 22, t. 3, s 868, og c. 27