Den hellige Basilios av Rostov (1208-1238)

Minnedag: 4. mars

N. Kulandin: Fyrst Vasilko (1962)

Den hellige fyrst Basilios (ru: Vasilij; Василий; Basilko, Vasilko, Vassilko) ble født den 7. desember 1208 i Rostov i Russland, hvor hans far regjerte som fyrste. Basilios tilhørte det regjerende dynastiet i fyrstedømmet Vladimir-Suzdal, som etterfulgte Kievriket som den mektigste østslaviske staten på slutten av 1100-tallet og varte til slutten av 1300-tallet. Vladimir-Suzdal blir tradisjonelt oppfattet som russisk språks og nasjonalitets vugge og utviklet seg gradvis til å bli storfyrstedømmet Moskva.

Basilios' oldefar var storfyrst Jurij Dolgorukij (Juri den langarmede) av Kiev (1149-51; 1155-57) og hans bestefar var storfyrst Vsevolod III av Vladimir-Suzdal (1176-1212), bror til den første storfyrsten av Vladimir, den hellige Andrej Bogoljubskij den Fromme (1168-74). Det var Andrej som førte Vladimir til høydepunktet av sin politiske makt. Andrej var en svært dyktig hersker, som behandlet de gamle maktsentrene som Kiev med forakt. Etter å ha brent ned Kiev i 1169, nektet han å akseptere Kievs trone, og han fikk sin yngre bror satt på tronen der i stedet. Hans hovedstad Vladimir ved elven Kljazma, som ble hovedstaden i det gamle fyrstedømmet Rostov-Suzdal, opptok ham langt mer, og han utstyrte byen med steinkirker og klostre. Andrej ble drept av bojarer i sin residens i Bogoljubovo i 1174.

Etter en kort mellomperiode sikret Andrejs bror Vsevolod III seg tronen. Han fortsatte størstedelen av sin brors politikk og vant igjen over Kiev i 1203. Vsevolods viktigste fiender var imidlertid det sørlige fyrstedømmet Rjazan, som lot til å oppildne til uenighet i fyrstefamilien, og den mektige tyrkiske staten Volga-Bulgaria, som grenset til Vladimir-Suzdal i øst. Etter flere militære felttog ble Rjazan brent ned til grunnen og bulgarerne tvunget til å betale skatter.

Basilios var eldste sønnesønn av Vsevolod III som eldste sønn av hans eldste sønn Konstantin. En annen sønnesønn av Vsevolod III var for øvrig den hellige Alexander Nevskij (1220-63), sønn av Vsevolod IIIs fjerde sønn, storfyrst Jaroslav II av Vladimir-Suzdal (1238-46). Basilios og Alexander var dermed fettere. Basilios' far var fyrste av Rostov, og der tilbrakte han sin barndom. Vsevolod IIIs død i 1212 forårsaket en alvorlig dynastisk konflikt. Hans tredje sønn, den hellige Jurij II, overtok som storfyrste (1212-16), men hans eldre bror Konstantin skaffet seg støtte fra de mektige bojarene i Rostov og fra Mstislav den modige av Kiev, og i 1216 fordrev han den rettmessige storfyrsten Jurij II fra Vladimir til Rostov. Da Konstantin Vsevolodovitsj ble storfyrste av Vladimir, ble Rostov gitt til hans åtteårige sønn Basilios for å herske over som fyrste. Han hadde alle de tradisjonelle egenskapene til en russisk fyrstelig forsvarer av sitt land: militært mot, en hellig følelse av plikt til å tjene landet, rettferdighetssant og respekt for de eldre.

Basilios' far, storfyrst Konstantin, døde den 2. februar 1218, da Basilios ennå ikke var ti år gammel. Hans onkel Jurij II klarte å vende tilbake til hovedstaden og overtok som storfyrste igjen (1218-38), og han ble også veileder for sin unge nevø, fyrsten av Rostov. Jurij viste seg å være en slu hersker som endelig beseiret Volga-Bulgaria, og han innsatte sin bror Jaroslav som fyrste i Novgorod. Han skulle komme til å overta som storfyrste av Vladimir etter sin bror som Jaroslav II (1238-46). Hans fjerde sønn, Aleksander Nevskij, skulle også bli storfyrste (1252-63) og en av Russlands store helgener.

I tyve år regjerte storfyrst Jurij i Vladimir, og i alle disse årene var nevøen Basilios hans nærmeste venn og fortrolige. Krønikene forteller om Basilios' usedvanlig vakre skikkelse, hans strålende og majestetiske glans, hans mot og velgjørenhet, hans intelligens og lærdom og hans mildhet og vennligsinnethet overfor adelen. I 1219 deltok han som elleveåring i Vladimir-Suzdals felttog mot Volga-bulgarerne, og i 1221 deltok han i et felttog til munningen av elven Oka. Hans onkel Jurij ble da holdt som gissel i Nizjnij Novgorod, Russlands fjerde største by, som mellom 1932 og 1990 het Gorkij.

I 1223 viste de første tatarene (mongoler) seg på de sørlige steppene, «et ukjent folk» som kom fra Asia. Deres første ofre var polovetserne (kumanene) som var alliert med russerne. De russiske fyrstene og de polovetsiske khanene, som i mange tilfeller hadde akseptert dåpen, bestemte seg for å gå mot plyndrerne på steppene før de nådde russernes land. Basilios ledet en hjelpestyrke som storfyrst Jurij for å delta i det russiske steppefelttoget. Men fienden dukket opp snarere enn de hadde forventet. Det viste seg at den århundrelange oppdelingen av Russland i selvstendige fyrstedømmer gjorde det umulig med en effektiv aksjon i en krig i stor skala. Basilios' styrke kom for sent til det avgjørende slaget, og fra Tsjernigov kom den triste nyheten om ødeleggelsen av de russiske styrkene ved elven Kalka den 16. juni 1223. Basilios og hans styrker vendte tilbake til Rostov.

I 1227 (eller 1228) giftet Basilios seg med Maria, datter av den hellige Mikael av Tsjernigov. Basilios' onkel Jurij hadde tidligere giftet seg med Mikaels søster, altså Marias tante. I 1231 ble Basilios' eldste sønn Boris født. Samtidig tyknet stormskyene over Russland. Den 3. mai 1230 «ristet jorden under liturgien [messen]», og samme år ble landet rammet av hungersnød og pest. I 1232 slo tatarene vinterleir etter å ha nådd Volga-bulgarernes hovedstad. I 1236 giftet storfyrst Jurij bort sine sønner Vladimir og Mstislav, og Basilios gledet seg ved fetternes bryllup. Men det de ikke visste, var at de alle bare hadde litt over ett år igjen å leve, for tatarene hadde allerede tatt Volga-bulgarernes land.

I 1237 gikk tatarene løs på Russland, og i desember falt Rjazan for de mongolske hordene under Batu Khan, et barnebarn av den store Djengis Khan. Storfyrst Jurij hadde bestemt seg for ikke å sende sine styrker for å gi assistanse, siden han sto overfor det vanskelige forsvaret av Vladimir. Tatarene tilbød ham fred, og han var villig til å forhandle. Men betingelsene for fred var å betale skatt til khanen og underkaste seg ham som vasall, og dette var uakseptabelt. «En ærerik kamp er bedre enn en skammelig fred», sa fyrsten.

Det første slaget med tatarene var i Kolomna, og Vsevolod Jurjevitsj kommanderte troppene, men de ble knust. Da vendte fienden seg mot Moskva, som de erobret og brente. Jurijs andre sønn Vladimir ble tatt til fange mens han ledet forsvaret av Moskva. Storfyrst Jurij og hans trofaste assistent Basilios var fast bestemt på å kjempe «for den ortodokse kristne tro» mot de «gudløse, ynkelige tatarene». Etter å ha organisert forsvaret og etterlatt sine sønner Vsevolod og Mstislav i Vladimir, dro storfyrst Jurij over Volga for å samle nye tropper til erstatning for dem som var utslettet av Batu Khan. Sammen med ham var nevøen Basilios av Rostov og hans kompani samt hans brødre Jaroslav og Svjatoslav og deres styrker.

På lørdag før fastelavnssøndag, den 3. februar 1238, nærmet tatarenes hær seg Vladimir, raskt og uten hindringer på vinterveiene. Til tross for heroisk forsvar var byens skjebne beseglet. For å gi dem åndelig styrke ga biskop Metrofanes tonsuren til alle fyrstene og fyrstinnene som var igjen i byen. Hovedstaden falt den 7. februar. Innbyggernes siste forsvarsverk var Dormisjonskatedralen, som inneholdt den helligste gjenstanden i Russland: Det undergjørende Vladimir-ikonet av Guds Mor. Tatarene samlet treverk og brennbart materiale rundt katedralen og laget en enormt bål. Biskop Metrofanes døde i flammene og røyken sammen med tusen forsvarsløse kvinner og barn samt hele storfyrst Jurijs familie: hustruen Agathia, datteren Theodora, svigerdøtrene Maria og Kristina og sønnesønnen Dmitrij, som fortsatt var spedbarn. Hans sønner Vsevolod og Mstislav ble sammen med broren Vladimir, som var tatt til fange i Moskva, utsatt for tortur og deretter slaktet ned «for øynene på khanen». I flere av de gamle samlingene av helgenbiografier er de alle regnet som helgener.

Storfyrst Jurij hadde vært sammen med sine styrker nær Jaroslavl. Da han fikk høre om ødeleggelsen av hovedstaden og massakren på alle som sto ham nær «klaget han med høy røst og tårer». Han sa at det ville være bedre for ham å dø enn å fortsette å leve i denne verden, siden han var den eneste som hadde overlevd. Basilios ankom med kompaniet fra Rostov og oppmuntret onkelen til å forsette den militære kampen.

Den 4. mars 1238 sto det avgjørende slaget ved elven Sita. Tatarene klarte uventet å omringe den russiske hæren, og nedslaktingen begynte. Få russiske krigere overlevde dette fryktelige slaget, men fienden betalte en høy pris for seieren. Storfyrst Jurij ble hogd ned mens han kjempet heroisk, mens den sårede Basilios ble brakt til Batu Khans hovedkvarter. Tatarene krevde at han skulle «følge deres ynkelige skikker, være underkastet deres vilje og kjempe for dem». Den hellige fyrsten nektet rasende å forråde sitt hjemland eller sin hellige ortodokse tro. «Dere kan ikke ta den kristne tro fra meg», sa den hellige fyrsten lik ev de gamle kristne bekjennerne. De torturerte ham lenge før de til slutt drepte ham i Sjernsk-skogene. Dermed overga Basilios sin sjel til Gud og var i døden lik den første fyrsten av Rostov, den hellige Boris (bror av Gleb), som han hadde etterlignet i livet. I likhet med Boris var Basilios ennå ikke tretti år gammel. Tatarene fortsatte deretter med å ødelegge andre større byer i Vladimir-Suzdal.

Alle helgener av Rostov og Jaroslavl

Biskop Kyrillos av Rostov dro til slagmarken og gravla de falne ortodokse krigerne. Han lette etter liket av den hellige fyrst Jurij, men de fant ikke hans avhogde hode i haugene av døde kropper. Biskopen brakte de hellige relikviene til Dormisjonskatedralen i Rostov. Basilios' lik ble funnet i Sjernsk-skogene av en prestesønn og brakt til Rostov. Der møtte fyrstens hustru, hans barn, biskop Kyrillos og alle innbyggerne i Rostov liket av deres elskede fyrste med bitter gråt, og de gravla ham under buegangene i katedralkirken.

Folket betraktet det som et tegn på Guds nåde at de to fyrstelige våpenbrødrene ble gravlagt side om side i katedralen i Rostov. Senere ble relikviene av fyrst Jurij overført til den restaurerte Dormisjonskatedralen i Vladimir. Den ortodokse kirke ærer de hellige Basilios og Jurij som «pasjonsbærere» og heroiske forsvarere av det russiske land. Deres hellige eksempel har inspirert russiske soldater i kampen mot fiendtlige inntrengere. Den mest detaljerte beretningen om de to hellige fyrstenes liv og gjerninger finnes i Lavrentjev-krøniken, skrevet av munken Laurentius med velsignelse av den hellige erkebiskop Dionysios av Suzdal i 1377, tre år før slaget ved Kulikovo Polje den 8. september 1380, da Dmitrij Ivanovitsj Donskoj av Moskva bekjempet de tatarske herskerne under khan Mamai og drev dem på flukt. Dermed forble Russland et kristent land.

Basilios og Jurij minnes på dødsdagen 4. mars. I tillegg feirer den ortodokse kirke en fellesfest (synaxis) for alle helgener fra Rostov og Jaroslavl den 23. mai, en feiring som ble etablert av patriark Aleksij I (d. 1970) og den hellige synode i den russisk-ortodokse kirke den 10. mars 1964.

av Webmaster publisert 20.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53