Den hellige Basilius av Antiokia og to ledsagere

Minnedag: 20. november

Den hellige Basilius led martyrdøden på et ukjent tidspunkt i Antiokia i Syria, i dag Antakya i Tyrkia. Sammen med ham led to ledsagere martyrdøden, nemlig de hellige Diunisius og Rusticus. Vi kjenner ikke annet enn deres navn. Deres minnedag er 20. november.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 7. oktober 2013

av Per Einar Odden publisert 08.10.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:04