Den hellige Beornwald av Bampton (700-t?)

Minnedag: 21. desember

Den hellige Beornwald (Berenwald, Byrnwald; lat: Brenwaldus) var prest i Bampton nær Oxford i Mercia i England på 700-tallet (?). Han var muligens grunnleggeren av den store domkirken i Bampton. Hans eksistens er bevist ved at han opptrer i den Breviate of Domesday som er vedlagt Geoffrey Gaimars Description on Britain på normannerfransk fra 1300-tallet og som bygger på listen over helgengraver fra første halvdel av 1000-tallet, «On the Resting-Places of the Saints», eller på gammelengelsk Secgan be þam Godes sanctum þe on Engla lande ærost restan.

John Leland, som reiste rundt i England på 1540-tallet, kopierte en liste over engelske helgengraver «fra en liten bok over steder hvor helgener hviler i England» (E libello de locis, quibus S. in Angl[ia] requiescunt). Der står det: S. Brenwaldus apud Bamptonam («St. Beornwald i Bampton»).1

Hans navn nevnes også i litanier fra Winchester på 1000-tallet og i martyrologier fra 1100-tallet (Exeter) og 1400-tallet (Syon Abbey), hvor han beskrevet som martyr, trolig feilaktig.

Hans minnedag er 21. desember. Det finnes referanser i et charter fra tidlig 1100-tall til hans fest i Bampton, som kapellanen av datterkirken i Alvescot måtte besøke, og til hans skrin, som dekanus og domkapitlet i Exeter bevilget penger til reparasjonen av. Han ble også nevnt i et testamente fra 1516 hvor William Wode, en kleriker fra Bampton, betrodde sin sjel «to God, to our Lady, Sent Barnwald and all the seintes of hevyn». Skrinet var trolig plassert i kirkens nordre skip, hvor det er bevart noen rester. Det var markert av en messingplate hvor det er risset inn en avbildning av en skikkelse i presteklær, med stav, men uten mitra.

Bampton var ingen monastisk domkirke og det synes sannsynlig at Beornwald styrte en sekulær domkirke etter gammel stil. Lite er kjent om ham, ikke en gang nøyaktig når han levde, men han ble æret i Bampton frem til den engelske reformasjonen.


1
Nicholas Grant, 'John Leland's List of «Places where Saints Rest in England»', Analecta Bollandiana, 122:2 (2004), s 381
av Webmaster publisert 13.02.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53