Den hellige Bernhard Duê (1755-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Bernhard Duê (egentlig Bernhard (Bênadô) Duê Van Vo) ble født i 1755 i Quan Anh i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Etter å ha arbeidet i misjonen i mange år, hadde han trukket seg tilbake. Men under forfølgelsene meldte han seg spontant som kristen prest for de hedenske soldatene, og han ble halshogd i en alder av 83 år den 1. august 1838 i Ba Tòa.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Bernhard kan også minnes på dødsdagen 1. august.

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53