Den hellige Beatrix da Silva Meneses (1424-1490)

Minnedag: 16. august

Den hellige Beatrix da Silva Meneses (port: Brites) ble født i 1424 i Ceuta på den marokkanske nordkysten (før denne byen ble spansk), men hun var portugisisk, datter av greven av Viana. Hun var søster av den salige Amadeus av Portugal, som startet den fransiskanske «Marignano-reformen». Hun ble oppdratt ved hoffet til prinsesse Isabel, datter av prins Johan av Portugal. Like etter sin 20-årsdag ledsaget hun Isabel til det kastiljanske hoff da prinsessen giftet seg med kong Johan II av Castilla og Leon (1406-54).

Men det blir sagt at dronningen ble sjalu på Beatrix' skjønnhet eller å ha lyttet til misunnelig sladder som antydet at hun var en farlig rival, og hun ga ordre til at Beatrix skulle fengsles i tre dager uten mat. Disse hoffintrigene og en ulykkelig kjærlighet gjorde at hun i 1453 trakk seg tilbake til cistercienserne (Ordo Cisterciensis – OCist) i klosteret St. Dominikus av Silos (Santo Domingo el Real) i Toledo. Der bodde hun i 30 år som en nonne, men hun avla aldri løftene. Hun delte sin formue blant de trengende.

Beatrix hevdet at hun hadde hatt en personlig visjon av Jomfru Maria, og det synes som om hun lenge hadde tenkt på å grunnlegge en ny kvinneorden til ære for og til evig forherligelse av mysteriet med Marias uplettede unnfangelse, og det mange hundre år før definisjonen av den katolske lære om Jomfru Marias unnfangelse uten arvesynd. I 1466 ble en messe og et officium for festen til Den uplettede unnfangelse, skrevet av en fransiskaner, godkjent av pave Sixtus IV (1471-84) for bispedømmet Roma.

I 1484 grunnla Beatrix sammen med andre adelige kvinner det som skulle bli den kontemplative kongregasjonen «Søstrene av Marias uplettede unnfangelse» («concepcionistas») i Toledo. Dronning Isabella den Katolske ga kongregasjonen slottet Galliana som deres første hus. Søstrene fulgte en adapsjon av den cisterciensiske variant av den hellige Benedikts regel og bar hvit drakt med blå kappe, i henhold til Marias drakt da hun viste seg for grunnleggeren. Etter anmodning fra Beatrix og dronning Isabella den Katolske (1474-1504) ga pave Innocent VIII (1484-92) den 30. april 1489 tillatelse til grunnleggelsen av det nye klosteret og godkjente den nye regelen som den ble fremlagt for ham.

Beatrix døde den 1. september 1490 i Toledo, før søstrene var i stand til å leve under den nye regelen med full pavelig godkjennelse. Snart etter hennes død kom ordenen under innflytelse fra den fransiskanske kardinalen Ximénez de Cisneros, erkebiskop av Toledo. Fransiskanerne hadde lenge forsvart kulten for Den uplettede unnfangelse. Kongregasjonen ble endelig godkjent i 1511 av pave Julius II (1503-13) med en modifikasjon av regelen til klarissene.

Instituttet ekspanderte raskt i ulike land i Europa og i Den nye verden. Ordenens første grunnleggelse i Mexico fulgte i 1540. Beatrix' institutt eksisterer fortsatt i Spania, Italia, Latin-Amerika og andre steder, og det har nesten 3.000 nonner i 150 klostre, med en vekt på den kontemplative og asketiske formen for klosterliv.

Beatrix ble saligkåret den 28. juli 1926 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Pius XI (1922-39) og helligkåret den 3. oktober 1976 av den hellige pave Paul VI (1963-78). Hennes minnedag er 16. august, men 18. august og dødsdagen 1. september nevnes også.

av Webmaster publisert 05.01.2006, sist endret 08.09.2019 - 15:39