Den hellige Benigna av Wroclaw ( -~1241)

Minnedag: 20. juni

Den hellige Benigna ble født på 1100/1200-tallet i Polen. Hun ble nonne i cistercienserordenen (Ordo Cisterciensis – OCist) i Trebnitz. Hun led martyrdøden under et mongolangrep rundt 1241 i eller ved Wroclaw i Polen.

I Svata Dobrotiva i Slovakia finnes det en valfart til hennes ære. Hennes minnedag er 20. juni. I kunsten fremstilles hun som cisterciensernonne, ofte med palme. Navnet Benigna brukes fortsatt i Bayern i Sør-Tyskland.

[Til denne biografien er å bemerke:

Vi har fra før biografi om den hellige Benignus av Breslau (Breslau er det gamle tyske navnet på Wroclaw) med samme opplysninger, bortsatt fra kjønn: munk i cistercienserordenen i Breslau i Schlesien (nå Wroclaw i Polen) på 1200-tallet, drept av tatarene, minnedag 20. juni. Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO. Det er all grunn til å tro at det er samme person.

Så vidt jeg har kunnet finne ut, er Svatá Dobrotivá (= St. Benigna) et sted i Tsjekkia (ikke Slovakia) med et augustinerkloster, hvor landsbyen og klosteret fikk sitt navn etter at relikviene av den hellige martyren Benigna (d. 449) i 1322 høytidelig ble overført fra Praha til klosterkirken.]

av Webmaster publisert 18.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53