Den hellige Babolenus av Fossés (d. ~677)

Minnedag: 26. juni

Den hellige Babolenus (Barbolenus, Papolenus; fr: Babolin) levde på 600-tallet i Gallet. Det er noe usikkerhet knyttet til hans opprinnelse. En tradisjon sier at han kom fra Storbritannia eller Irland, men dro til Gallia, hvor han ble munk i Luxeuil under grunnleggeren, den hellige Kolumban. Men en annen tradisjon forteller at Babolenus var av italiensk opprinnelse og ble munk i Bobbio før han flyttet over Alpene til Luxeuil.

Senere ble han den i alle fall første abbed av klosteret St. Peter på en øy i Marne nær Paris, som ble bygd i 638 av erkediakon Blidegisil. Dette klosteret fikk senere navnet Saint-Maur-des-Fossés etter at den hellige Maurus’ relikvier ble brakt dit fra Anjou. Babolenus ble hjulpet av den hellige Fursey i byggingen av mange kirker og hospitaler i bispedømmet Paris. Sammen tjente de bispedømmet under biskopene Audebert og den hellige Landericus (Landry).

I sin alderdom la Babolenus ned sitt embete som abbed og tilbrakte resten av livet i stille tilbaketrukkethet. Han døde rundt 677 (Mabillon sier 670) og ble gravlagt i kirken for Jomfru Maria. Legenden forteller at på mirakuløst vis åpnet muren mellom hans grav og Mariaalteret seg og rykket hans steinsarkofag tett inntil alteret. Hans minnedag er 26. juni. Han står på en liste over helgener{Catholic Encyclopedia: Oil of Saints} som har det til felles at det ble sagt at det fra deres graver eller relikvier strømmet ut olje til visse tider.{Acta Sanctorum, juni, VII, 160}

Kilder: Benedictines, Bunson, CE, KIR, celt-saints, zeno.org, orthodoxengland.org.uk - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. januar 2000

av Webmaster publisert 20.12.2007, sist endret 28.12.2015 - 12:06