Se biskopens video

Vignett video biskop Eidsvig

I en video til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver.

Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Den hellige Buo av Irland (d. ~900)

Minnedag: 5. februar

Den hellige Buo av Irland skulle ha en viss interesse for oss nordmenn, selv om det ikke er helt lett å danne seg et klart bilde av ham.

På 600- og 700-tallet var det en rekke irske munker som arbeidet på Island og på Færøyene før nordmennene kom til øyene og «oppdaget» dem omkring år 860. Da de kom, fant de irske klokker, bøker og staver. Den irske geografen Dicuil skriver i De mensura orbis terrae at «visse klerker ble værende på øya Island fra 1. februar til 1. august».

Den hellige Buo var en av de irske misjonærene som forkynte i området rundt «Esinberg» mens han ennå var en svært ung mann. Han døde rundt år 900 og hans minnedag er 5. februar.