Den hellige Barbara Kim (1805-1839)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

26. Den hellige Barbara Kim ble født i 1805 i Siheung i provinsen Gyeonggi i Korea. Hun kom fra en svært fattig familie som var katolikker, men ikke spesielt fromme. I en alder av tretten år ble Barbara sendt som tjenestejente til den velstående katolske familien til Maria Hwang. Det var der hun fikk et åndelig møte med Gud, og hennes hengivenhet for Jesus vokste. Hun var likefrem og flittig og skrev Herrens lære inn i sitt hjerte. Hun var svært oppmerksom på Herrens nåde i sitt liv, og hun var fast bestemt på å forbli jomfru.

Men en dag kom hennes far og sa at hun måtte forberede seg på bryllup, for han hadde funnet en svært god ektemann til henne, en ung katolsk mann. Hun sa at hun ønsket å bevare sin kyskhet, men faren sa at når begge ektefellene var troende, var det ingen hindre for et trofast liv. Dermed hadde hun ikke annet valg enn å gå med på giftemålet. Det viste seg imidlertid at mannen var hedensk, og alle hennes forsøk på å omvende ham var nytteløse. Hun fikk flere barn, men hun klarte bare å få døpt en datter. Trosforskjellene skapte mange vanskelige situasjoner mellom ektefellene, og disse problemene ble aldri løst. Etter ektemannens død var hun i stand til å vie seg til bønn og nestekjærlig arbeid.

Da de utenlandske prestene kom til landet, kunne hun leve et mer nidkjært og lykkelig åndelig liv. Hun ble arrestert i mars 1839 og utsatt for tortur, men hun nektet å fornekte troen eller avsløre navnene på andre katolikker. I de tre månedene hun satt i fengsel i Seoul, led hun under torturen samt av sult, tørst og sykdom. Hun ble syk i fengselet, men fikk ingen pleie. Den 27. mai 1839 døde Barbara Kim av tyfus, liggende på en skitten matte i sin celle. Hun var 35 år gammel.

I forfølgelsene i 1839 var det over seksti mennesker som døde i fengsel av tortur og sykdom. Faktum er at selv om torturen var fryktelig, var hverdagslivet i fengsel enda verre og vanskelig å bære. Det var mange som tappert motsto alle former for tortur, men som til slutt døde av sult og tørst. De fikk bare to never ris daglig, så fangene måtte ofte spise det skitne strået de lå på. Med så mange mennesker presset sammen i små celler var det også uunngåelig at sykdom brøt ut og spredte seg svært raskt. I tillegg var stanken fra de råtnende sårene ubeskrivelig, og i varmen kunne tyfus bryte ut og drepe mange i løpet av få dager. De som var i fengsel, engstet seg mest på om de ville leve lenge nok til å motta martyrkronen gjennom bøddelens sverd.

Barbara var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, santiebeati.it, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54