Den salige Baptist Spagnuolo av Mantova (1447-1516)

Minnedag: 20. mars

Den salige Baptist Spagnuolo av Mantova; from «Los Santos Carmelitas» by Spanish Carmelite author/artist Rafael Lopez-Melus

Den salige Baptist Spagnuolo [Spagnoli] (it: Battista; lat: Baptista) ble født den 17. april 1447 i Mantova i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han kalles oftest Baptista Mantuanus, Baptist av Mantova. Hans familienavn Spagnuolo viser hans spanske opprinnelse: Hans far var en spansk adelsmann stasjonert ved hoffet i Mantova. Han studerte i Padova, og som ganske ung trådte han inn hos karmelittene (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm) i deres reformerte Mantova-kongregasjon i Ferrara. Han avla sine løfter i 1464 og tok mastergraden i teologi i Bologna i 1475.

Han tjente senere i flere ansvarsfulle posisjoner i flere klostre i ordenen. Han var generalvikar for sin kongregasjon seks ganger på rad mellom 1483 og 1513, og i 1513 ble han valgt til general for hele ordenen. Dette embetet utøvde han med samme takt og suksess som i det lavere embetet. Men han trakk tilbake fra dette embetet allerede i 1516, da en reform av ordenen mislyktes.

I 1513 deltok han på Laterankonsilet, og i 1515 ble han sendt av pave Leo X (1513-21) på et diplomatisk oppdrag for å slutte fred mellom kongen av Frankrike og hertugen av Milano.

I sin samtid var Baptist en kjent humanist, og betraktes som en av de mest fremstående representantene for kristen humanisme i Italia. Han skrev over 50.000 linjer latinske vers, for det meste med religiøst innhold, og «brakte sin rikt varierte poesi inn i Kristi tjeneste». Han sammenlignes ofte med den berømte romerske dikteren Vergil, som ble født den 15. oktober i år 70 f.Kr. i landsbyen Andes ved Mantova. Han brukte sitt vennskap med vitenskapsmenn som Erasmus av Rotterdam og Pico della Mirandola som en mulighet til å oppmuntre dem til å leve et kristent liv.

Han døde den 20. mars 1516 i Mantova. Hans intakte legeme oppbevares i byens katedral. Han ble saligkåret den 17. desember 1885 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 20. mars.

av Webmaster publisert 03.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54