Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Berard av Marsi (1079-1130)

Minnedag: 3. november

Den hellige Berard (it: Berardo, lat: Berardus) ble født i 1079 på slottet Colli nær Pescina i Italia. Han tilhørte familien til grevene av Marsi i Abruzzi. Han fikk sin utdannelse av kannikene ved kirken Santa Sabina og deretter ved katedralen i Marsi, hvor kannikene levde i kommunitet etter en regel. Han bodde sammen med dem inntil han mottok vigselen som akolytt.

Da han var 17 år gammel, sluttet han seg til benediktinerne (Ordo Sancti Benedicti – OSB) på Montecassino, hvor han gikk på deres berømte skole og fullførte sin åndelige formasjon under deres strenge, arbeidsomme liv. I 1102 ble han kalt til Roma av pave Paschalis II (1099-1118), som viet ham til subdiakon og utnevnte ham til pavelig guvernør for Campagna.

På grunn av sin rettferdighet og strenghet i dette embetet ble han fengslet av den lokale herskeren, grev Pietro Colonna, men paven hentet ham tilbake til det pavelige hoff og kreerte ham til kardinaldiakon, senere kardinalprest. I 1109 utnevnte paven ham til biskop av Marsi, bare tretti år gammel. I det embetet kjempet han mot simoni og prestelig konkubinat, og han ble flere ganger tvunget i eksil.

Han døde den 3. november 1130 i Marsi. Han ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 10. mai 1802 av pave Pius VII (1800-23). Hans minnedag er dødsdagen 3. november.