Den salige Bartolomeus Pucci-Franceschi av Montepulciano (d. 1330)

Minnedag: 6. mai

Den salige Bartolomeus Pucci-Franceschi av Montepulciano (d. 1330)

Den salige Bartolomeus Pucci-Franceschi (it: Bartolomeo) ble født i andre halvdel av 1200-tallet i Montepulciano i regionen Toscana i Midt-Italia. Han kom fra en velstående adelsfamilie og hans far het Puccio di Francisco. Han giftet seg med datteren av kaptein Tommaso del Pecora, Millia, som han fikk fire barn med. De var en idealfamilie, og selv om de levde komfortabelt, alltid var omhyggelig med å hjelpe de fattige.

Etter mange års ekteskap og da barna var blitt store, kunne Bartolomeus i 1290 med sin hustrus samtykke følge sitt religiøse kall og tre inn hos fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum – OFM) i deres kloster San Francesco i byen. Fra å være rik ble han fattig av kjærlighet til Kristus, og selv om mange beundret ham, var det like mange som mente han var gal. Han beskrives vanligvis som å ha forsøkt å bli «en narr for Kristi skyld», og fremfor alt gjorde gateguttene ham til gjenstand for sine fornærmelser. Hans hustru fulgte senere hans eksempel og avla kyskhetsløfte.

Den ydmyke fransiskaneren levde resten av sitt liv med bønn, visjoner av Jomfru Maria og engler. Han ble betraktet av sine medborgere som en utvalgt ånd, og han utførte mirakler mens han ennå levde. Mer vet man ikke om ham på grunn av mangel på historiske kilder.

Han døde den 6. mai 1330 i Montepulciano i svært høy alder og ble gravlagt i klosterkirken. De to nøklene til kisten ble i flere århundrer voktet av ordensbrødre som nedstammet fra hans familie. I 1930 ble relikviene overført til kirken Sant'Agostino, hvor de fortsatt finnes. Han ble saligkåret den 24. juni 1880 ved at hans kult ab immemorabili («fra uminnelige tider») ble stadfestet av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 6. mai, men 23. mai nevnes også.

av Webmaster publisert 28.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:54