Den salige Bonifatius av Valperga ( -1243)

Minnedag: 25. april

Den salige Bonifatius av Valperga ( -1243)

Den salige Bonifatius (it: Bonifacio) ble født en gang i andre halvdel av 1100-tallet i Torino i regionen Piemonte i Nord-Italia. Tradisjonen hevder at han var etterkommer etter den første kongen av Italia, Arduin av Ivrea (1002-14). Hans foreldre var Matteo, sjette greve av Canavese, og Anna Levi di Villars. Han mottok en grunnleggende kristen oppdragelse i hjemmet, og deretter ble han sendt til sin fars bror, biskop Arduin av Torino, som ga ham videre opplæring.

Etter å ha fullført sine studier ble Bonifatius først benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret San Benigno Canavese i Fruttuaria. Men så bestemte han seg for å forlate klosteret for å slutte seg til de augustinske regelbundne kannikene (Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustini – CRSA) i St. Urso (Ursus) i Aosta.

I 1212 ble han valgt til prior for St. Urso. Under hans ledelse ble klosteret svært velstående, for på grunn av hans gode arbeid var det blitt et favorittobjekt for velgjørere. Hans ry spredte seg til hele dalen, så da biskop Giacomo av Aosta ble forflyttet til Asti, ble Bonifatius den 17. juli 1219 valgt til ny biskop av Aosta, den tyvende etterfølgeren til den første biskopen, den hellige Eustacius. Dette embetet hadde han til sin død 24 år senere.

Bonifatius var en god administrator og fremhevet seg for sin ydmykhet og sin kjærlighet til de fattige. Han døde den 25. april 1243 i Aosta. Hans relikvier ble identifisert i 1551, 1783 og 1817. Ved sistnevnte anledning ble hans relikvier plassert i et skrin mellom høyalteret og kirkens skip.

Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 28. april 1890 av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er dødsdagen 25. april.

av Webmaster publisert 03.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:54