Den hellige Crispin I av Pavia (d. 467)

Minnedag: 7. januar

Den hellige Crispin (it: Crispino; lat: Crispinus) levde på 400-tallet i Italia. Han stammet fra en fornem familie i Pavia (Ticinum) i regionen Lombardia i Nord-Italia. I 433 etterfulgte han den hellige Ursicenus (it: Ursicino) (410-33) og ble den syvende biskop av Pavia. I 451 undertegnet han aktene fra konsilet i Milano. Blant lektorene i hans kirke var den hellige Epifanius, som han viet til subdiakon i 456 og deretter til diakon i 458. Han utpekte ham til sin etterfølger, for det var vanlig i de dager at en diakon kunne bli ordinert til biskop uten først å ha vært prest.

Legenden forteller at Crispin I skal ha vært biskop av Pavia i første halvdel av 200-tallet og innehadde embetet i 35 år, før han døde rundt 250. Men den hellige Syrus (Siro) regnes som Pavias første biskop, og han døde først rundt 370. I virkeligheten var derfor Crispin I biskop midt på 400-tallet.

Etter at Crispin hadde ytt sitt bispedømme og sin by store fortjenester i 43 år, døde han i 467, etter å ha vært biskop under de hellige pavene Sixtus III (432-40), Leo I den store (440-61) og Hilarius (461-68). Han ble gravlagt i kirken Santa Maria Maggiore, som han selv hadde bygd. Han ble etterfulgt av sin diakon, som ble biskop Epifanius (467-99).

Hans minnedag i Martyrologium Romanum er 7. januar. Samme dag minnes også den hellige Crispin II, byens ellevte biskop (521-41). Den korte tiden mellom de to episkopatene og det samme navnet har ført til en slik forvirring at man ikke har to feiringer, men feirer den hellige Crispin av Pavia den 7. januar uten å spesifisere hvilken Crispin det gjelder. I den nye utgaven av Martyrologium Romanum (2001) står det derfor bare: Papiae sancti Crispini episcopi («i Pavia, de hellige Crispiner, biskoper»), uten noen nærmere opplysninger. Etymologisk kommer navnet Crispin fra latin og betyr «krøllete hår» (it: capelli ricci).

For å øke forvirringen ytterligere, opererer noen kilder med hele tre biskoper av Pavia ved navn Crispin, den første døde i 250, den andre i 303 og den tredje i 467. Men denne tredje er i virkeligheten den første, og det var ingen biskoper i Pavia før Syrus midt på 300-tallet.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. april 2004

av Webmaster publisert 22.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:54