Den hellige Caesaria av Arles (~465-~529)

Minnedag: 12. januar

Den hellige Caesaria (Cesira; fr: Césarie) ble født rundt 465 i Châlon-sur-Saône i Burgund i Gallia. Hun kom fra en adelig gallo-romansk familie og var søster av den hellige Caesarius av Arles, som ble biskop av Arles i 502. Caesaria fikk sin utdannelse i det klosteret som var grunnlagt av den hellige Johannes Kassians i Marseille, og broren tenkte på henne som den fremtidige superior for det klosteret som han hadde til hensikt å introdusere for kvinner i sin by.

Det første klosteret for nonner ble påbegynt i nærheten av Arles, men det var ennå ikke fullført da det ble ødelagt i 508 i krigen mellom frankerne og burgunderne. Caesarius mistet ikke motet, så da kampene endte, bygde han en ny bygning på samme sted som den første. Det store klosteret ble viet til St. Johannes (Saint-Jean) og ble vigslet den 26. august 512. Klosteret i Arles hadde rundt 200 nonner, mange av dem enker, og Caesarius gjorde søsteren til abbedisse der, Caesaria, kalt «av Marseille». Dette var det første kjente kloster for kvinner i Gallia og fikk senere Caesarius’ navn.

Caesaria satte opp reglene for huset, blant dem var at alle nonnene skulle lære å lese og skrive og at de skulle ha enerett til å velge sin abbedisse. I likhet med den hellige Benedikt la Caesarius vekt på stabilitet, og for nonnene insisterte han på klausur. Dagene ble delt inn i perioder med studier, bønn og manuelt arbeid av et slag som ble betraktet som passende, slik som sying og veving, men også transkribering av bøker. Caesarius skrev også en regel for munker, og hans to monastiske regler ble berømte etter hans død, og de er rettmessig regnet som viktige forløpere for den benediktinske regel.

Nonnekommuniteten tok seg av de fattige, vasket og lappet deres klær. De levde i streng klausur og fikk ikke spise kjøtt bortsett fra når de var syke, men de fikk lov til å bade, bortsett fra i fasten. Om Caesaria vet vi ingenting, bortsett fra at de hellige Gregor av Tours og Venantius Fortunatus omtaler henne begge med beundring, og Gregor sier at hennes liv var «velsignet og hellig».

Caesaria døde en 12. januar rundt 529 – andre kilder sier 524 eller 525, like etter vigselen av basilikaen Sainte-Marie utenfor murene i Arles. Hun ble gravlagt der i den sarkofagen som hennes bror hadde reservert. Hennes minnedag er dødsdagen 12. januar. Da frankerne erobret Arles i 536, trakk Caesarius seg tilbake til klosteret St. Johannes. Kort før han døde der i 543, satte han opp et testamente hvor han etterlot nesten alt han eide til klosteret.

Caesaria har vært æret som helgen siden den hellige Venantius Fortunatus’ tid. Caesaria er nevnt i Martyrologium Romanum den 12. januar.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (I), Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. februar 1998

av Webmaster publisert 10.02.1998, sist endret 28.12.2015 - 12:05