Den hellige Cyneburga av Castor ( - ~680)

Minnedag: 6. mars

Den hellige Cyneburga (Cyniburg, Kineburga) var en prinsesse fra Mercia, datter av den beryktede kong Penda. Hun giftet seg med Alfrid, sønn av kong Oswiu av Northumbria. Hun var grunnlegger av og abbedisse for kvinneklosteret Cyneburgecester, senere Castor, i Northamptonshire. Hun døde ca 680 og ble etterfulgt som abbedisse av sin søster den hellige Cyneswide.

Abbed Aelfsige av Peterborough overførte i 963 relikviene av de to søstrene og en annen slektning, den hellige Tibba, til klosteret i Peterborough, hvor de ble spesielt æret. De to søstrene hadde hjulpet til med å utruste klosterkirken. I kong Ethelred den Rådvilles regjeringstid ble relikviene overført til Thorney, men under Henrik I ble de ført tilbake til Peterborough.

De tre har minnedag sammen den 6. mars, dagen for translasjonen.

av Webmaster publisert 10.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50