Den hellige Cyneswide av Castor (600-t)

Minnedag: 6. mars

Den hellige Cyneswide (Cyneswith) var en prinsesse fra Mercia, datter av den beryktede kong Penda. Hun etterfulgte sin søster den hellige Cyneburga som abbedisse i Castor i Northamptonshire da søsteren døde ca 680.

Abbed Aelfsige av Peterborough overførte i 963 relikviene av de to søstrene og en annen slektning, den hellige Tibba, til klosteret i Peterborough, hvor de ble spesielt æret. De to søstrene hadde hjulpet til med å utruste klosterkirken. I kong Ethelred den Rådvilles regjeringstid ble relikviene overført til Thorney, men under Henrik I ble de ført tilbake til Peterborough.

De tre har minnedag sammen den 6. mars, dagen for translasjonen.

av Webmaster publisert 10.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50