Den hellige Colman Mac Ui Cluasigh (600-t)

Minnedag: 6. mai

Den hellige Colman Mac Ui Cluasigh (irsk: Colmán; lat: Colmanus) levde på 600-tallet i Irland. Han var professor i Cork, og rundt 664 skrev han en bønn på vers eller «lorica», som ba om beskyttelse mot den «gule pesten» som drepte en tredjedel av Irlands befolkning. Han tok sine studenter med til en øy i havet for å unnslippe pesten, og på vei dit sang de denne bønnen, som man mener er det eneste bevarte skriftet fra den hellige Finbarrs skole i Cork. Diktet er med i Kathleen Hoaglands 1000 years of Irish Poetry, som ble publisert i november 1999. Colmans minnedag er 6. mai.

Roten til navnet Colmán er Colum, og fordi den høyt elskede hellige Kolumba av Ionas irske navn var Colum Cille, ble navnet svært utbredt og fikk en hel rekke diminutiv- og kjæleformer, blant dem Colla (Coille), Comma (Coimme), Conna (Coinne), Canna (Cainne) og Camma (Caimme, Cumma), og alle disse kunne utvides ytterligere med bruk av prefikser som mo- og do- eller suffikser som -óg, -ín og -án. Dermed oppsto former som Mocholla eller Mochuille, Mochonna eller Dochonna, Mochoinne eller Dochoinne, Mochumma, Comán, Conán og Caimin.

Navnet Colman var trolig det mest populære døpenavnet i den tidlige irske Kirken. Det fortelles i biografien om den hellige Carthagus den Yngre at da en gruppe av hans munker en gang arbeidet ved en elv, ropte den som hadde ansvaret: «Colman, kom deg ut i vannet». Straks hoppet det tolv Colman-er ut i elven! Det er 96 helgener ved dette navn i martyrologiet i Donegal, 209 i The Book of Leinster og mange andre. Holweck lister opp 71, men flere av dem er åpenbart duplikater. Om de fleste kjennes ikke annet enn navnet. Vi har med 62 helgener ved dette navn. Den mest kjente hellige Colman er Colman av Lindisfarne.

Kilder: KIR, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. mai 2012

av Per Einar Odden publisert 19.05.2012, sist endret 20.01.2016 - 16:58