Den salige Cecilia av Ferrara (d. 1511)

Minnedag: 19. desember

Den salige Cecilia (Caecilia) ble født en gang på 1400-tallet i Italia. I den biografien som ble skrevet av Razzi, den eneste kilden som alle andre biografer bygger på, finner vi følgende opplysninger: Hun giftet seg med en svært rettskaffen mann, og de vokste i det åndelige liv. Etter åtte års ekteskap separerte de seg etter gjensidig enighet for å gå i kloster på hver sin kant. Begge sluttet seg til dominikanerne (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP), og Cecilia ble nonne i det dominikanske klosteret St. Katarina Martyren i Ferrara. Der levde hun et asketisk liv i sine siste tretti årene av sitt liv. Hun var tre ganger priorinne, elsket av nonnene for sin menneskelighet, beskjedenhet og forsiktighet.

Hun døde i 1511, kort tid etter en himmelsk visjon hun hadde i julen 1511. Etter hennes død fulgte noen flere mirakler. Hennes minnedag (som salig) er 19. desember. Kilden santiebeati.it sier at minnedagen er 25. februar, mens kilden zeno.org nevner 25. januar, 4. mai og 7. mars.

Kilder: Benedictines, KIR, Infocatho, santiebeati.it, it.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 11.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06