Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Claudius av Mesopotamia (300-t/600-t)

Minnedag: 5. april

Den hellige Claudius (Claudianus) var en perser som i sitt trettiende år ble munk. Men han ble tatt til fange i Mesopotamia, og etter grusom tortur ble han skåret opp så lenge med kniv at han døde. Dette skjedde enten på 300-tallet under kong Yazdigerd I av Persia (399-421) (Izdekerti; gr: Isdigerdēs: Ἰσδιγερδης), eller ifølge andre på 600-tallet under kong Khusrou II av Persia (591-628) (gr: Khosroës; lat: Chosroës; Chosrau). Hans minnedag er 5. april.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. februar 2012