Den hellige Claudius av Mesopotamia (300-t/600-t)

Minnedag: 5. april

Den hellige Claudius (Claudianus) var en perser som i sitt trettiende år ble munk. Men han ble tatt til fange i Mesopotamia, og etter grusom tortur ble han skåret opp så lenge med kniv at han døde. Dette skjedde enten på 300-tallet under kong Yazdigerd I av Persia (399-421) (Izdekerti; gr: Isdigerdēs: Ἰσδιγερδης), eller ifølge andre på 600-tallet under kong Khusrou II av Persia (591-628) (gr: Khosroës; lat: Chosroës; Chosrau). Hans minnedag er 5. april.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. februar 2012

av Per Einar Odden publisert 16.02.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05