De hellige og salige abbeder av Cluny (900-1100-t)

Minnedag: 29. april

Cluny III, rekonstruksjonKlosteret Cluny (Cluni, Clugny) ved Mâcon i Burgund nordvest for Lyon ble grunnlagt den 11. september 910 av Vilhelm av Aquitania. Det begynte sitt liv som et reformert, men temmelig ukjent kloster. Det fulgte Benedikts regel med en strenghet som var uvanlig på den tiden. Få ville ha spådd dets raske vekst til å bli det viktigste klosteret i Europa. Klosteret ble senteret for reformen og den åndelige fornyelsen av det vestlige munkevesenet på 1000- og 1100-tallet. Mange klostre i Europa på den tiden var dominert av en lokal konge eller adelsmann, men et originalt trekk ved charteret for Cluny var at klosteret skulle være uavhengig av alle unntatt pavelig jurisdiksjon. Det var også garantert frihet til å utnevne sin egen abbed, som kom til å bety utnevnelsen av en av de største føydalherrene i Vest-Europa.

Da den romerske kalenderen ble reorganisert i 1968, ble det etablert en minnedag den 29. april som en felles minnedag for alle de hellige og salige abbeder som har ledet det innflytelsesrike klosteret Cluny i Frankrike. De har alle fremdeles sine individuelle minnedager i tillegg til denne fellesfesten. Det dreier seg om følgende abbeder:

  1. Den hellige Bernon (Berno) (13. januar), første abbed av Cluny (910-27)
  2. Den hellige Odo (18. november), andre abbed av Cluny (927-42)
  3. Den salige Aymard (5. oktober), tredje abbed av Cluny (942-65)
  4. Den hellige Majolus (Mayeul) (11. mai), fjerde abbed av Cluny (965-94)
  5. Den hellige Odilo (3. januar), femte abbed av Cluny (994-1048)
  6. Den hellige Hugo (29. april), sjette abbed av Cluny (1048-1109)
  7. Den salige Peter den Ærverdige (29. desember), åttende abbed av Cluny (1122-56)

[Den syvende abbed av Cluny var Pontius (Pons) (1109-22). Han var en verdsligsinnet, trettekjær adelsmann som var uegnet til å være abbed. Til slutt hadde han skapt så mye opprør og så mange fraksjoner at paven ba ham om å trekke seg til fordel for Peter den Ærverdige.]

Kilder: KIR, Kiefer, de enkeltes biografier - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 15. april 2000

av Webmaster publisert 15.04.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50