Den salige Fredrik Vila Bartolì og seks ledsagere (d. 1936-1938)

Minnedag: 6. november

nullSyv medlemmene av kongregasjonen claretinerne. Gruppe 14c av de 522 martyrer fra Den spanske borgerkrig

Gruppe 14 består egentlig av 147 martyrer under navnet: De salige Manuel Borràs Ferré, hjelpebiskop i Tarragona i Spania, Modesto Pamplona Falguera FSC og 145 ledsagere fra ulike kongregasjoner og sekularprester fra erkebispedømmet Tarragona, drept av hat til troen under Den spanske borgerkrig mellom 1936 og 1939. Men vi har valgt å dele dem i syv undergrupper, sortert etter ordenstilknytning.

Den tredje gruppen består av syv medlemmer (2 prester og 5 legbrødre) av kongregasjonen claretinerne eller «Misjonærsønner av den salige jomfru Marias uplettede hjerte» (Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis [Cordis Mariae Filii] – CMF) eller La Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de la Bienaventurada Virgen María (Claretianos) fra kommunitetene i Tarragona og La Selva del Camp. De salige Federico Vila, Jaime Mir og Antonio Vilamassana var en del av kommuniteten i Tarragona, mens Sebastian Balsells, Antonio Capdevila, Pablo Castellà og Andrés Feliu var medlemmer av kommuniteten i La Selva. De ble drept under Den spanske borgerkrig mellom 1936 og 1938.

null1. Den salige Jakob Mir Vime (kat: Jaume; sp: Jaime), prest CMF, ble født den 22. desember 1889 i Ciutadilla i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. De årene han tilbrakte på lærestolen i filosofi ved de claretinske skoler, kombinert med en fremragende sans for studier og store intellektuelle gaver, hadde gitt ham en modenhet og en slik oppfinnsomhet at han kunne regnes som en autoritet på de mest intrikate spørsmål om metafysikk,. I Tarragona var han innehaver av stolen for «vanskelige spørsmål» og en doktoravhandling ved Det pavelige universitetet i Tarragona. Ved siden av en edel iver for vitenskap hadde p. Mir også en glødende misjonsiver.

Han ble drept den 29. juli 1936 på høyden Oliva i Tarragona i regionen Catalonia i Spania. Hans eneste forbrytelse var å være prest.

 

null2. Den salige Antonius Capdevilla Balsells (kat: Antoni; sp: Antonio), legbror CMF, ble født den 27. februar 1894 i L’Espluga Calba i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Han var en claretinsk mønsterbror, arbeidsom og med gode manerer og formell i sin omgang. I kollegiet i Cervera hadde han embetet som skredder, og deretter viet han seg til undervisning av elevene i de første årene av studiet.

Hans veldedige ånd var tydelig da hans første bekymring den 23. juli 1936, etter starten på den religiøse forfølgelsen, var å bringe den gamle og syke br. Ramon Garcés til asyl hos søstrene i Reus. Da han vendte tilbake, ble han på stasjonen i Vimbodí gjenkjent som ordensbror, og på det stedet som kalles Puntarró, 500 meter fra landsbyen, tok de hans liv. Det var den 24. juli 1936 i Vimbodí i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania.

null3. Den salige Sebastian Balcells Tonijuán (kat: Sebastià; sp: Sebastián), legbror CMF, ble født den 3. desember 1885 i Fuliola i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Hans misjonsarbeid utspilte seg i de claretinske høyskolene i Cervera, Játiva og La Selva del Camp. Det ble sagt om ham at han var en svært populær lærer. Han var åndelig, tålmodig, arbeidsom og av en god karakter.

Ved utbruddet av forfølgelsen søkte han tilflukt i hjembyen. I sine foreldres hus hadde han alltid fingrene på rosenkransen, og med rosenkransen i hånden la han ut på veien til martyrium. I fjellet i Almenara, mellom sytten og atten kilometer langs veien, ga han sin sjel til Herren. Det var den 15. august 1936 i Serra d’Almenara i Agramunt i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

 

null4. Den salige Antonius Vilamassana Carulla (kat: Antoni; sp: Antonio), legbror CMF, ble født den 28. januar 1860 i Masoteras i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

Han satt i fengsel sammen med den salige p. Fredrik Vila (nr 7) på fengselsskipet Río Segre, og levde og led i samme situasjon. Han var korpulent og kraftig, spesielt streng og hardtarbeidende, med sine 76 år hjalp han alle han kunne mens han var på skipet. Det ble sagt at «delene av Rosenkransen kunne han be i den herskende atmosfæren av terror på en måte bare engler kunne overgå». I fred med Gud og sin samvittighet og overbevist om at han døde for Kristus, ble han myrdet den 25. august 1936 på kirkegården i Valls i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania (sammen med den salige Enric Salvá Minsitral OFMCap).

 

null null

5. Den salige Paulus Castellá Barberá (kat: Pau; sp: Pablo), legbror CMF, ble født den 3. mai 1860 i La Selva del Camp i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania.

6. Den salige Andreas Felíu Bartomeu (kat: Andreu; sp Andrés), legbror CMF, ble født den 15. september 1870 i La Selva del Camp i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania.

De tilbrakte begge mange år som claretinske misjonærer på den spanske øya Fernando Póo i Guineabukten i Afrika, nå Bioko, en del av Ekvatorial-Guinea.

Da den religiøse forfølgelsen brøt ut i 1936, var de begge i den claretinske kommuniteten i La Selva del Camp. Sammen overlevde de i tre måneder gjemt i familiens skjød mens de hjalp til med gårdsarbeidet. De ba hardt og ga et godt eksempel for alle. Den 26. oktober 1936 led de martyrdøden sammen i La Riera de la Cuadra, en kommune i Reus i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania. Forsynet sørget for at disse to claretinske brødrene var forent både i livet og i døden.

null7. Den salige Fredrik Vila Bartolì (kat: Frederic; sp: Federico), prest CMF, ble født den 13. mars 1884 i Brull i La Plana de Vic nær foten av Montseny i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania. Han var en høyt verdsatt professor på det tidligere universitetet i Cervera, på filosofatet og teologatet i Solsona i Lleida og på Det pavelige universitetet i Tarragona. P. Vila hadde ingen sogneforpliktelser, så han inspirerte og revitaliserte gruppen «Claretinske Samarbeidspartnere» (Colaboradores Claretianos), og han etablerte seg som en permanent referanse for mange prester som kom for å ta kontakt med den prestisjetunge moralprofessoren.

Den 24. juli 1936 ble han tatt til skipet Cabo Cullera som fungerte som et flytende fengsel på havnen i Tarragona, og deretter til skipet Río Segre. Hans livs offer kulminerte på kirkegården i Torredembarra i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania, hvor han ble henrettet den 11. november 1936, utelukkende fordi han var prest.

nullBispedømmets informativprosess ble åpnet den 28. april 1952 og avsluttet den 29. mai 1959. Dekretet om gyldigheten av bispedømmets informativprosess ble utstedt den 4. desember 1992, og sakens Positio ble sendt til Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet i 2000 og 2003.

Den 28. juni 2012 undertegnet pave Benedikt XVI (2005-13) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De ble saligkåret den 13. oktober 2013 i byen og provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania sammen med martyrer fra andre kongregasjoner og bispedømmer i gruppen «522 martyrer fra Den spanske borgerkrig».

Kilder: newsaints.faithweb.com, claretsdd.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 26. november 2013

 

av Per Einar Odden publisert 26.11.2013, sist endret 02.10.2017 - 16:43