Den hellige Consolata av Genova

Minnedag: 5. desember

Den hellige Consolata ble ifølge en gammel legende født nær Genesaretsjøen, under en pilegrimsreise som hennes foreldre fra Genova foretok til Det hellige land. Hun fikk en religiøs utdanning etter eksempel fra den hellige Johannes Døperen, og til slutt trådte hun inn i det klosteret som hennes far hadde grunnlagt i disse områdene.

Det er usikkert når denne helgenen levde. Genovesiske korsfarere brakte hennes jordiske levninger til Genova i 1109, og der ble det innviet en kirke. Hennes kult var alltid begrenset til det lokale nivå, og hennes minnedag 5. desember ble aldri ble rapportert av Martyrologium Romanum.

Navnet Consolata minner også om en tittel som Jomfru Maria i uminnelige tider har vært æret under i Torino den 20. juni, Santa Maria della Consolata.

Kilder: santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. juni 2012

av Per Einar Odden publisert 10.06.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05