Den hellige Cetteus av Pescara (d. ~597)

Minnedag: 13. juni

Skytshelgen for byen og bispedømmet Pescara

 

Den hellige Cetteus (Ceteus, Cetheus; it: Cetteo, Ceteo), også kjent som Peregrinus (Pelligrinus, Pellegrino), var en biskop på 500-tallet. Han ble valgt til biskop Amiternum i Sabina (i dag byen San Vittorino i Abruzzo) i 590, under den hellige pave Gregor I den stores pontifikat (590-603).

Ifølge en hovedsakelig legendarisk passio ble Amiternum under Cetteus’ episkopat okkupert av to langobardiske kapteiner, Alai og Umbolus. Fordi Cetteus nektet å støtte denne okkupasjonen, flyktet han til Roma. Men pave Gregor overtalte ham til å vende tilbake, etter å ha mottatt et løfte fra langobardene at de ville behandle byens innbyggere humant. Imidlertid brøt det ut en disputt mellom Alai og Umbolus, og Alai allierte seg med grev Verilianus av Orte, som okkuperte Amiternum om natten. Da byens innbyggere våknet opp til denne okkupasjonen, ville de drepe Alai, men Cetteus grep inn slik at Alai bare ble fengslet, ikke drept. Men Umbolus trodde at Cetteus var en alliert av Allai, så han ga ordre om at biskopen øyeblikkelig skulle henrettes sammen med sin medsammensvorne. Alai ble straks henrettet, men bøddelen nektet å drepe biskop Cetteus. En annen versjon sier at bøddelen skulle hogge hodet av ham, men klarte ikke å bevege armen. Ingen andre som prøvde, klarte heller å få hogd hodet av ham.

Da fikk han i henhold til tradisjonen en stor kvernstein rundt halsen og ble kastet ut fra en bro og ned i elven Aterno (i dag Pescara). Det skjedde den 13. juni 597. Hans legeme fløt til Pescara (en mindre troverdig versjon sier at det fløt til Zadar på den østlige kysten av Adriaterhavet), hvor det ble oppdaget av fiskere. De gravla legemet, som de så var av en biskop på grunn av klærne, men siden de ikke visste biskopens navn, kalte de ham Peregrinus (Peregrino), som betyr «reisende» eller «pilegrim». Hans navn ble til slutt oppdaget, og han ble gravlagt i den kirken i Pescara som senere ble viet til ham, San Cetteo. Denne kirken er nå katedralen i Pescara. En del av hans relikvier kom til Atri (Atria), mens andre kom til Chieti (Citium).

Selv om denne lidelseshistorien hovedsakelig er legendarisk, er den trolig korrekt i å plassere Cetteus’ død til tiden for de langobardiske invasjonene. Hans minnedag er 13. juni, mens han i Pescara feires den 10. oktober.

Kilder: santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 22. januar 2012

 

av Per Einar Odden publisert 22.01.2012, sist endret 28.12.2015 - 12:05