Den hellige Crida av Cornwall (600-t)

Minnedag: 30. november

Den hellige Crida (Creda) levde på 600-tallet. Hun var av irsk opprinnelse, angivelig datter av Senach Ron, sønn av Nathi av familien Hy Eircc. Han kalles Ron eller Ronan, konge av Leinster, men han var ikke mer enn en høvding. Han trakk seg tilbake fra verden og gikk i kloster, hvor han ble en nær venn av den hellige Canice av Aghaboe (Cainnech) (ca 516-ca 600). Alt vi vet om henne, stammet fra biografien om Canice og et par spredte notiser andre steder.

Canice var en elev av Cadoc av Llancarfan. En dag fortalte han sine munker at han hadde hørt stemmen til Senach Ron som ropte til ham som om han var på lang avstand, og han visste at han var død, men at han hadde kjempet med Satan for å redde sin disippels sjel. Senach Ron hadde blitt drept sør i provinsen Leinster.

En dag kom røveren Findach til kirken nær det huset hvor Crida var, og der skjulte han seg i en tornebusk over den hellige kilden nær kirken. Der ventet han på en anledning til å bryte seg inn i kirken og plyndre den. Mens han lå skjult der, kom Crida til kilden for å vaske sine hender. Da Findach så hennes skjønnhet, glemte han alt om kirkens skatter og tok med seg henne i stedet. Resultatet av voldtekten ble den fremtidige hellige Boethin (Boethius), som har minnedag den 22. mai. Men hun fortsatte sitt religiøse liv.

I martyrologiet i Donegal minnes den 11. august «Senachs datter», men det angir ikke hennes navn. Hun angis denne dagen av Sir Harris Nicolas som Credyw. Hun hadde en kirke i Kilcredy i prostiet Ida som var viet til henne, og det var trolig hennes residens. En annen av hennes kirker er Kilcready i Upper Ossory. Disse to kirkene, samt en annen i Rosture (nå Rosmore) nær Kilmanagh, er de eneste minnene om hennes eksistens i landet.

Aedh, sønn av Senach, var en av de geistlige som rundt 673 fulgte den hellige biskop Moling av Ferns (d. 697) for å oppnå minskning av den skatten i form av kyr som ble betalt av mennene i Leinster til kongen av Irland. Det har vært antatt at han var bror av Crida, men det er knapt mulig å plassere henne så sent. Canice, hennes fars venn, døde i 598, 84 år gammel, og det er ingen grunn til å tro at Senach Ron ble munk og døde før han var godt oppe i årene, så vi kan knapt regne med at Crida levde senere enn 670. Aedh må ha vært barnebarn og ikke sønn av Senach. Crida må ha hatt søstre, for martyrologiet i Tallaght har den 11. august «Senachs døtre».

Hun kom antakelig til Cornwall i Sørvest-England sammen med den hellige Finbarr eller andre misjonærer fra hans periode, snarere enn sammen med den tidligere gruppen, som blant annet besto av Senan og de hellige Ia og Erth. En freske av Crida, som bærer krone og holder en septer, er bevart (sterkt restaurert) i kirken i Lanivet i Cornwall. Hun er skytshelgen for Creed i Cornwall, som på 1200-tallet ble kalt Ecclesia Sanctae Crida. Creed ligger ikke i det distriktet som ble kolonisert av de hellige Senan, Ia, Erth, Breaca, Burien og Ciaran. Landsbyen Grade i Cornwall kan også ha hatt henne som skytshelgen før kirken ble viet til Det hellige kors. I 1381 angis den som Ecclesia Sanctae Gradae. Det var et kapell for St. Crida i Padstow. Hennes fest ble feiret i Cornwall «på søndagen nærmest 30. november».

Kilder: Farmer, Baring-Gould (3), celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 28.10.2011, sist endret 20.01.2016 - 17:00