Den salige Ceslas av Wroclaw (~1180-1242)

Minnedag: 17. juli

Skytshelgen for Wroclaw

Den salige Ceslas Odrowaz (pl: Czeslaw) ble født rundt 1180 i Kamien Slaski (ty: Gross Stein) i Oberschlesien (nå i Polen). Tradisjonen sier at han kom fra familien til grevene av Odrowaz (Odrovantius) i Schlesien og var andre sønn av Eustachius Odrowaz. Tradisjonen fra 1300- og 1400-tallet sier også at han var en slektning av den hellige Hyacint av Kraków (1185-1257), trolig hans bror, men det finnes ikke noe historisk grunnlag for denne påstanden. Han fikk sin første utdannelse i Kraków før han studerte filosofi i Praha, og deretter studerte han teologi og jus i Bologna. Han vendte tilbake til Kraków, hvor han ble presteviet av den salige biskop Vincent Kadlubek av Kraków (1208-18) og fikk ry for fromhet og lærdom før han ble kannik i Kraków og prost for St. Maria i Sandomierz.

Rundt 1218 reiste Ceslas til Roma i et kirkelig ærend sammen med sin onkel, biskop Ivo Odrowaz av Kraków (1218-29). De hadde med to ledsagere, hvorav den ene, Hyacint, altså muligens var hans bror, og den andre var en annen ung adelsmann, Hermann den tyske. I Roma møtte han den hellige Dominikus de Guzmán (ca 1170-1221) og ble dypt imponert over ham. Sammen med Hyacint mottok han ordensdrakten av ordensgrunnleggeren i Santa Sabina i Roma og ble dominikaner (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP).

Etter novisiatet sendte Dominikus dem i 1221 nordover som misjonærer for ordenen. De etablerte et kloster i Friesach i Østerrike, og derfra fortsatte de til Kraków. Da Treenighetsklosteret der var etablert, dro Ceslas til Bøhmens hovedstad Praha, hvor han åpnet klosteret St. Klemens. Da det ble for lite for den voksende kommuniteten, bygde Ottokar I et større hus til dem. Ceslas sendte 27 ordensbrødre til Bosnia for å forkynne der, mens han selv forkynte i Bøhmen, Schlesien og Pommern før han flyttet til Kraków, som han hadde som base i flere år.

Deretter flyttet han rundt 1226 til Wroclaw (ty: Breslau), hvor han grunnla det store klosteret St. Adalbert og ble dets første prior. I 1232 ble han polsk provinsial og utførte apostolisk arbeid i Bøhmen, Polen, Pommern og Sachsen. I 1236 var han utslitt av arbeidet og ble fritatt fra embetet som provinsial. Han tilbrakte en kort periode i Bologna før han vendte tilbake til Polen for å foreta flere grunnleggelser. Han var en suksessrik åndelig veileder, og blant dem han skal ha veiledet i det åndelige liv, var den hellige Hedvig av Schlesien (1174-1243) og den hellige Zdislava Berka (ca 1220-52).

I 1241, mens Ceslas var prior i Wroclaw, invaderte tartarene regionen og syntes ustoppelige da de nærmet seg byen. De kristne styrkene som dro ut for å møte dem, vant imidlertid en lett seier, og dette ble tilskrevet Ceslas’ konstante bønner på deres vegne. Han tilskrives en rekke andre undre, som helbredelsen av blinde og stumme, og han skal ha brakt fire mennesker tilbake til livet, inkludert et druknet barn.

Ceslas døde den 15. (eller 16.) juli 1242 i Wroclaw og ble gravlagt i kirken St. Adalbert. Hans levninger ble skrinlagt i 1330. Han ble saligkåret ved at den folkelige kulten ble stadfestet den 27. august 1712 av pave Klemens XI (1700-21). Siden 1724 har hans relikvier vært oppbevart i kapellet St. Ceslas i kirken St. Adalbert. Dette kapellet ble som ved et under reddet fra ødeleggelse under Andre verdenskrig. Hans minnedag er dødsdagen 15. juli. I dominikanerordenen feires han den 17. juli og den 20. juli i Wroclaw (16. juli og 4. juli nevnes også).

Et manuskript som fortalte om Ceslas’ karriere, ble bevart i dominikanerklosteret i Wroclaw i over tre hundre år. Men da lutheranerne overtok makten i området, brente de dessverre arkivet sammen med andre skatter av katolsk karakter.

Ceslas fremstilles som dominikaner med attributtene krusifiks, lys, bok og lilje, men spesielt med brennende kuler. I 1963 ble han utropt til skytshelgen for Wroclaw. Han fikk titlene «Schlesiens apostel» og «Wroclaws redningsmann». I dominikanerkirken Santa Sabina i Roma, som i 1219 ble gitt til Dominikus av pave Honorius III (1216-27), finnes det et veggmaleri av Taddeo Zuccaro (1529-66) som viser Dominikus som gir ordensdrakten til to unge menn. De to er Ceslas og hans bror Hyacint.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (VII), Benedictines, Dorcy, Schauber/Schindler, Index99, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, de.wikipedia.org, zeno.org, op.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 24. april 2004

av Webmaster publisert 20.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:50