Den hellige Cynfran ap Brychan (400-t)

Minnedag: 11. november

Den hellige Cynfran levde på 400-tallet i Wales. Han skal ha vært sønn av den berømte, halvlegendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock) (400-t?), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. På noen lister står han oppført som en av Brychans 24 hellige sønner, men ikke i Cognatio de Brychan og hos Llewelyn Offeiriad, så det er ikke utenkelig at han egentlig var barnebarn av Brychan.

I senere beretninger æres han som en helgen som hadde sin kirke i Llysfaen (tidligere også kalt Llangynfran) i Rhos i grevskapet Denbighshire, som «ble ødelagt av de hedenske sakserne». Det fortelles at han grunnla denne kirken i 777, men han levde nok flere århundrer tidligere. Der var det ifølge Edward Llwyd en kilde kalt Ffynnon Gynfran litt nedenfor kirken, hvor det pleide å bli ofret til helgenen for å sikre hans velsignelse over kveget. Grunnskolen i Llysfaen er oppkalt etter ham.

Hans minnedag var 11. november i Llysfaen, men den står ikke i noen walisiske kalendere. Hans bror Cynbryd er skytshelgen for nabosognet Llanddulas i Denbighshire.

Kilder: Benedictines, Bunson, Baring-Gould (4), KIR, CSO, Infocatho, celt-saints, Rees - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 25. oktober 2011

av Per Einar Odden publisert 25.10.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05