Den hellige Cynwal av Wales (500/600-t)

Den hellige Cynwal eller Cynwalan levde på 500/600-tallet i Wales. Disse navnene er kjent for oss bare gjennom The Book of Llandaff (Llan Dâv) fra 1100-tallet og synes å representere samme person. Under formen Congual nevnes han i biografien om den hellige Dyfrig av Wales (d. ca 612) (Dubricius) som en disippel av denne helgenen.

Lann Cingualan, ellers Cella Cyngualan, som ligger i Gower, sies å ha vært en kirke som tilhørte Llandaff før det første angrepet av Den gule pesten, men gikk da tapt. Den ble senere gjenvunnet igjen, og den oppgis i listene over kirker som ble gjort krav på av kirken i Llandaff på 1100-tallet. Det ble kalt Monasterium Sancti Cinguali under biskop Lybiau (927-29), og av det kan det utledes at det fortsatt var et kloster. Det har vært foreslått at det er Ilston, men uten tilstrekkelige grunner. Vi kjenner ingen minnedag.

Dr. Frederic Seebohm kommer med et svært plausibelt forslag om at evangeliemanuskriptet som kalles The Book of St. Chad, ble kjøpt, for en «beste hest», av Gelhi for alteret i Llandaff fra klosteret til St. Cingual.

Kilder: Baring-Gould (4) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. november 2011

av Per Einar Odden publisert 16.11.2011, sist endret 14.05.2015 - 09:01