Den hellige Domitius av Caesarea og fire ledsagere (d. 361)

Minnedag: 23. mars

De hellige Pelagia, Aquila, Eparkius og Theodosia

Den hellige Domitius (Dometios, Domatius) var fra Frygia i dagens Tyrkia. Han led martyrdøden under keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63) ved å bli halshogd, antakelig i Caesarea i Palestina. Det ble sagt at han offentlig angrep hedendommens villfarelser i sirkus, hvor hedningene var samlet for lekene som ble holdt til ære for de hedenske gudene. Flere andre led martyrdøden sammen med ham. Deres minnedag er 23. mars.

Domitius nevnes i det bysantinske menologiet som ble utgitt etter ordre fra keiser Basilios II (976-1025). Der heter det i latinsk oversettelse: Dometius Christi martyr, tyrannidem exercente Juliano Apostata, fuit e Phrygia oriundus. Martyrologium Romanum, som minnes Domitius den 23. mars, antyder vagt at hans martyrium skjedde ved Caesarea i Palestina. Andre bysantinske hagiografiske kilder legger til navnene på Domitius’ ledsagere. I Martyrologium Romanum står det Pelagia, Aquila, Eparkius (Eparchius) og Theodosia, men i synaksariene finner vi: Pelagia, Aquila eparken (altså ikke et personnavn, Eparchius, men en autoritetsstilling, som guvernør) og Theodosius, ikke Theodosia.

Det er mulig at Domitius er den navnløse martyren som nevnes i aktene til den hellige Basilios av Ancyra. Denne Domitius er trolig den samme som den hellige Domitius perseren (5. juli), som skal ha blitt drept i Nisibis i Mesopotamia (i dag Nusaybin i Tyrkia) på samme tid og under mye de samme omstendigheter. En Domitius minnes også i det romerske martyrologiet den 7. august men han er forskjellig fra denne, han er faktisk av frygisk opprinnelse, mens den andre er persisk.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. desember 2000

av Webmaster publisert 27.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50