Fortsett til innholdet. | Gå til navigasjonen

Personer

Seksjoner
Forside Personer Historisk Den hellige Domitius av Caesarea og fire ledsagere (d. 361)
 

Den hellige Domitius av Caesarea og fire ledsagere (d. 361)

Minnedag: 23. mars

De hellige Pelagia, Aquila, Eparkius og Theodosia

Den hellige Domitius (Dometius, Dometion) var fra Frygia (i dagens Tyrkia). Han led martyrdøden ved å bli halshogd under keiser Julian den frafalne (Apostaten) (361-63), antakelig i Caesarea i Palestina. Det ble sagt at han offentlig angrep hedendommens villfarelser i sirkus, hvor hedningene var samlet for lekene som ble holdt til ære for de hedenske gudene. Flere andre led martyrdøden sammen med ham. Deres minnedag er 23. mars.

Domitius står i de bysantinske menologiene som ble satt opp etter ordre fra keiser Basileios, og i Martyrologium Romanum under 23. mars. Andre bysantinske hagiografiske kilder legger til navnene på Domitius' ledsagere. I Martyrologium Romanum står det Pelagia, Aquila, Eparkius og Theodosia, men i synaksariene finner vi: Pelagia, Aquila «eparca» og Theodosius, det vil si Aquilinus eparken (= guvernøren) og Theodosius, ikke Theodosia.

Det er mulig at Domitius er den navnløse martyren som nevnes i aktene til den hellige Basilios av Ancyra. Denne Domitius er trolig den samme som den hellige Domitius perseren (5. juli), som skal ha blitt drept i Nisibis i Mesopotamia (i dag Nusaybin i Tyrkia) på samme tid og under mye de samme omstendigheter.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. desember 2000