Den hellige Dominikus Câm (?-1859)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Dominikus (Daminh) Câm ble født på et ukjent tidspunkt i Cam Chuong i Bac Ninh i Vietnam. Han ble presteviet og medlem av dominikanernes tredjeorden. Han tjenestegjorde i mange år og kom ut fra sitt skjulested for å administrere sakramentene.

Mellom 1856 og 1862 var kong Tu Dúcs forfølgelse av Kirken særlig alvorlig i de dominikanske vikariatene i det sentrale Tonkin, og Dominikus ble angitt til mandarinen. Han ga ordre til at Dominikus skulle arresteres og tatt med til provinshovedstaden Hung Yen. Han ble tilbudt å få leve om han trampet på et kors, men erklærte at han heller ville gjennomgå alle pinsler enn å gjøre noe slikt.

Etter mange måneder fengslet med en treramme (cang) rundt nakken ble han tatt med ut for å henrettes. Men tre sverdhogg klarte ikke å skille hodet fra kroppen, så jobben ble fullført med en sag. Det var den 11. mars 1859 i Hung Yen.

Han ble saligkåret den 29. april 1951 av pave Pius XII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Dominikus kan også minnes på dødsdagen 11. mars.

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50