Den hellige Dominikus Doan-Xuyên (1788-1839)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Dominikus Doan-Xuyên (egentlig Dominikus (Daminh) Xuyên (Doan-Xuyên) Van Nguyen) ble født i 1786 i Hung Lâp i provinsen Nam Dinh i Tonkin i Vietnam. Han ble prest og dominikaner. Han ble halshogd sammen med medbroren Thomas Du den 26. november 1839 i Bay Mau.

Dominikus ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Dominikus kan også minnes på dødsdagen 26. november (tidligere minnedag 26. oktober).

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50