Den hellige Dominikus Hanh-Dieu (1772-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Dominikus Hanh-Dieu (egentlig Dominikus (Daminh) Hanh (Hanh-Dieu) Van Nguyen) ble født i 1772 i Nang A i Nghê An i Vietnam. Han ble prest og dominikaner. Han ble henrettet i sitt 67. år den 1. august 1838 i Ba Tòa.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Dominikus kan også minnes på dødsdagen 1. august.

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50