Den hellige Diuma av Mercia (~600-658)

Minnedag: 7. desember

Glassmaleri i kirken St Mary’s i Stafford: De hellige Diuma (første biskop av Mercia), Bertelin (skytshelgen for Stafford) og Chad (biskop av Lichfield)Den hellige Diuma (Dimma, Dima, Dwyna, Duma) ble født rundt år 600 i Irland. Han ble prest i Northumbria i Nord-England. I 653 ble prins Peada av Mercia (konge 655-56) kristen og ble døpt av den hellige biskop Finan av Lindisfarne ved hoffet til sin svigerfar, kong Oswiu (Oswy), som var konge av Bernicia fra 642 og av hele Northumbria (Bernicia og Deira) fra 655 til sin død i 670. Peada var sønn av den beryktede hedenske kong Penda av Mercia (632-54), men da han fikk gifte seg med kong Oswius datter, var en av betingelsene at han måtte bli kristen. Han ba da Finan om å sende misjonærer for å evangelisere i sitt land.

Finan sendte da fire prester som var omhyggelig utvalgt for å instruere og døpe Peadas folk, nemlig de hellige Diuma og Cedd av Lastingham samt Adda og Betti. Deres innsats for å spre troen i Mercia førte til en stor mengde omvendelser. Vi vet ikke mer om hva som skjedde med Adda og Betti. Da Peada døde i 656, styrte kong Oswiu også Mercia i noen år. I denne tiden ble Diuma, den eneste ire blant de fire misjonærene, konsekrert av Finan til den første biskopen for Mercia og Midt-Anglia med base i Repton. Det synes som han hovedsakelig arbeidet blant midtanglerne. Men han døde allerede i 658 i et område som ble kalt Infeppingum. Den hellige Beda den ærverdige roser Diuma høyt. Han ble etterfulgt som biskop av Mercia av den hellige Ceollach, som var irsk i likhet med ham selv. Hans kloster St. Peter’s vokste til den moderne byen Peterborough.

Den angelsaksiske listen over helgengraver fra første halvdel av 1000-tallet, «On the Resting-Places of the Saints», eller på gammelengelsk Secgan be þam Godes sanctum þe on Engla lande ærost restan, skriver at han ligger gravlagt i Charlbury i Oxfordshire. Formen på hans navn gjorde at man trodde at Dimma (Diuma) var en kvinne. Hans minnedag er 7. desember, men 7. september nevnes også, og den egentlige dagen kan være 5. mai.

Kilder: Farmer, Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Bautz, en.wikipedia.org, celt-saints - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. desember 2011

av Per Einar Odden publisert 09.12.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05