Den salige Dominikus Jorjes ( -1619)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Dominikus Jorjes ble født i Aguilar de Sousa i Portugal. Han ble soldat før han slo seg ned i Japan. Der ga han ly til den salige jesuittpateren Karl Spinola. Av denne grunn ble han arrestert, dømt til døden og brent levende i Nagasaki den 18. november 1619 sammen med fire japanere: de salige Leonard Kimura, Andreas Tokuan, Johannes Shoun og Kosmas Takeya.

Dominikus var gift med en spansk kvinne, den salige Isabel Fernández, og hun og deres 4-årige sønn Ignatius Jorjes ble halshogd sammen med 28 andre i Nagasaki den 10. september 1622 - den store martyriumsdagen, da også 22 andre under ledelse av Spinola ble brent levende i Nagasaki.

Dominikus ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 11 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Dominikus' minnedag er 14. mars, men dødsdagen 18. november nevnes også.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50