De salige Dionysius av Jesu fødsel og Redemptus av Korset (d. 1638)

Minnedag: 29. november

Den salige Dionysius av Jesu fødsel (1600-1638)

Den salige Dionysius av Jesu fødsel (fr: Denis a Nativité; lat: a Nativitate) het opprinnelig Peter Berthelot (fr: Pierre) og ble født den 12. desember 1600 i Honfleur i Calvados i Normandie i Nord-Frankrike. Han var den eldste av ti barn. Fra han var svært ung var han sjøkaptein og handelsmann og seilte til Spania, England og Amerika. Han gikk i kongene av Portugal og Frankrikes tjeneste. Han var kartograf og flåtekommandør for dem da han som 19-åring i 1619 kom til India om bord på skipet Espérance. Det ble tatt og brent av hollandske pirater, men Peter klarte å komme seg unna. British Museum har et sjøkart, Tabulae maritimae, som har tilhørt ham og er fullt av hans notater. Kartet viser tydelig hans dyktighet som sjømann.

Etter noen år med handelsvirksomhet på egen hånd gikk han i portugisisk tjeneste i Malakka, først som los og deretter som kartograf, og han deltok på flere ekspedisjoner. Mens han var i Goa i India, utviklet han et nært vennskap til p. Filip av Treenigheten, som var prior for de reformerte karmelittene (barfot-karmelittene) (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Virginis de Monte Carmelo – OCD). Filip ledet Peter til karmelittene, og han trådte inn i ordenen i klosteret i Goa i 1635. Han avla sine løfter den 25. desember 1636 under navnet broder Dionysius av Jesu fødsel.

Han viet seg helt til apostolatet for de innfødte. Han var et eksempel for sine medbrødre, var dypt kontemplativ og pleide å falle i ekstase i mange timer under bønnen. Ved mange tilfeller så man ham omgitt av et lys når han ba, fortalte p. Filip senere. I klosteret i Goa ble Dionysius kjent med legbroren Redemptus av Korset.

Den salige Redemptus av Korset (1598-1638)

Den salige Redemptus av Korset (lat: a Cruce; Redento de la Cruz) het opprinnelig Tomás Rodríguez da Cunha og ble født den 15. mars 1598 i Paredes i Portugal. Som svært ung gikk han til sjøs og kom til øyene i Østen. Han var soldat i India før han forsto at dette livet ikke var noe for ham, og prøvde i bønn å få lys fra himmelen som indikerte hvilken måte han bedre kunne tjene Herren. Han kjente de reformerte karmelittene i byen Tatta, og de appellerte til ham ved sin enkelhet, ved sitt apostolat og sin hengivenhet til Jomfru Maria. Han gikk inn i ordenen og avla sine løfter i 1615 med navnet Redemptus av Korset.

Etter at han hadde avlagt løftene legbror, sendte hans overordnede ham til klosteret i Duc og deretter til det nye klosteret i Goa, der han ble kjent med p. Dionysius.

Ikke lenge etter at Dionysius avla sine løfter ba den portugisiske visekongen Pedro de Silva om at han skulle være los på en diplomatisk ekspedisjon til sultanen av Achén på Sumatra (dagens region Aceh). Karmelittene gikk med på dette, og Dionysius ble straks presteviet den 24. august 1638, slik at han også kunne være kapellan på reisen. Han ble tildelt broder Redemptus som ledsager. Den 25. september 1638 dro ekspedisjonen av gårde, ledet av ambassadør Francisco de Souza de Castro.

Den 25. oktober 1638 kom ekspedisjonen til Achén (dagens Aceh, tidligere også Achin og Atjeh) og hovedstaden, som i dag heter Banda Aceh. De ble møtt med tilsynelatende vennlighet, men straks de gikk i land, ble de overfalt av en horde muslimer og tatt til fange. Dionysius og Redemptus ble torturert enda mer barbarisk enn de andre fangene i et forsøk på å få dem til å avsverge troen og akseptere Koranen. Til slutt ble de dømt til døden. Redemptus var den første som døde, han ble skutt med piler og deretter drept med en lanse. Etter eget ønske ble Dionysius henrettet til slutt, slik at han kunne trøste de andre først. Han ble drept med et slag i hodet som kløyvde hodeskallen og deretter gjennomboret av et sverd. Dette var den 29. november 1638 under sultan Iskandar Thani (1636-41).

De to barfot-karmelittene var ordenens første martyrer. Straks nyheten om deres død nådde Goa, begynte prioren å samle bevis med sikte på å få åpnet en saligkåringsprosess. Men det gikk over 250 år før de ble saligkåret den 10. juni 1900 av pave Leo XIII (1878-1903). Dokumentet (Breve) var datert den 15. mai 1900. Deres minnedag er dødsdagen 29. november.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50