Den hellige Doda av Metz (~583-~612)

Minnedag: 7. september

Den hellige Doda (fr: Dode, Dote; Clotilde) ble født rundt 583. Hun kom fra en adelig familie og var trolig datter av den hellige biskop Arnoald av Metz (601-09), byens 27. biskop. Hun ble i 596 gift med den hellige Arnulf av Metz (582-640), som senere ble byens 29. biskop (613-28). I de eldste kildene er hun ikke navngitt, det er senere kilder som gir henne navnet Doda.

Arnulf og Doda fikk to sønner, den hellige Klodulf (605-ca 697) og hans eldre bror Ansegisel (ca 602-ca 679). Klodulf ble den 32. biskopen av Metz (657-97). Noen nevner en bror ved navn Martin, men dette regnes som tvilsomt. Noen kilder nevner enda flere søsken, som er like tvilsomme: grev Walechise av Verdun, Arnoldus II av Heristal og Metz og den hellige Basina av Thurgovie/Thurgau.

Doda ble nonne i Trier før Arnulf ble presteviet i 612. Hun må ha avgått ved døden ikke lenge etter. Noen regner henne som helgen med minnedag 7. september. Noen kaller henne en saksisk kvinne.

Den første Vita Arnulfi, skrevet midt på 600-tallet, nevner ikke hennes navn, beskriver henne bare som «svært adelig ung jente». Det var ikke før 900-tallet at Ummo, forfatter av den andre Vita Arnulfi, kalte henne Doda og presiserer at hun trakk seg tilbake til et kloster i Trier etter valget av ektemannen som biskop av Metz. På 1000-tallet gjentar Vita Clodulfi navnet Doda og presiserer at hun «ikke var mindre adelig og mindre berømt» enn sin mann.

Mange historikere avviser denne informasjonen og sier det skyldes en forveksling med den hellige Oda, Arnulfs mor, og at denne biografien var svært sen. Men på den tiden da Ummo skrev hans Vita, var Arnulfs allment aksepterte genealogi Commemoratio genealogia domni Arnulfi episcopi et confessoris Christi, som gjør Arnulf til en sønn av Arnoald og som nevner en Doda blant Arnulfs grandtanter. Å introdusere dette navnet på Arnulfs hustru er å foreslå at det eksisterer et slektskap mellom ektefellene. I en tid da Kirken var svært opptatt av hindre for ekteskap på grunn av blodsbånd, ville dette sannsynligvis skade helgenens omdømme. Det er derfor ingen reelle grunner til å avvise dette sene elementet som ikke legger noe til Arnulfs og karolingernes heder.

På 1800- og 1900-tallet har den moderne historiske kritikken satt spørsmålstegn ved gyldigheten av Commemoratio. En kritisk studie viste at Arnulf sannsynligvis var sønn av Arnoald. Det følger at dersom Doda faktisk var datter av Arnoald, ville hun ta navnet til hans grandtante Doda og deretter gi det til sin nyfødte datter Doda, som senere giftet seg med kong Theoderik III (fr: Thierry) (679-91) (denne dronningen kalles Clotilde i andre kilder).

Kilder: fr.wikipedia.org, geni.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. januar 2016

av Per Einar Odden publisert 12.01.2016, sist endret 12.01.2016 - 07:28