Den hellige Domninus av Avrillé og tretti ledsagere (200-t)

Minnedag: 16. juli

Den hellige Domninus (fr: Domnin) levde på 200-tallet i Gallia. Han skal ha vært født i Nikomedia i dagens Tyrkia, men flyttet til det som i dag er Avrillé (lat: Apriliaco) like ved Angers i departementet Vendée i regionen Pays de la Loire i det vestlige Frankrike. Andre sier at det var snakk om Avrilly i Normandie, mens andre igjen sier Champdieu i departementet Loire i regionen Rhône-Alpes.

Han var ikke mer enn ti år gammel da det brøt ut forfølgelser under keiser Diokletian (284-305; d. 311), men det ser ut til at han representerte de kristne fangene for dommeren Rictovarus. Da ble han selv arrestert, og da han standhaftig bekjente sin tro, ble han utsatt for grusom tortur. Ikke bare lot dommer Rictovarus ham slå med stokker, men han fikk også eddik, salt og sennep helt i ørene og nesen og fikk slått rødglødende nagler gjennom fingrene og tærne, men gutten gjennomled alt dette med glede.

Etter denne torturen ble gutten kastet i fengsel, hvor han hadde en åpenbaring av sin verneengel og omvendte 44 menn til den kristne tro. Som et avskrekkende eksempel for den hellige gutten ble tretti av disse mennene drept. Da Domninus ble ført for dommeren, lovte denne ham at han selv ville bli en kristen hvis en eller to av de drepte ble levende igjen. Gutten gikk med på betingelsen og vekket en viss Maurus og Justinus opp fra de døde. Men dommeren gjorde ingen mine til å holde sitt løfte og lot Domninus få hodet hogd av. Selv døde dommeren snart en ussel død.

Ved guttens begravelse ble det hørt englestemmer, og hans grav i Avrillé ble herliggjort gjennom mirakler. På den tiden da normannerne invaderte dette området, ble hans relikvier flyttet til Nobilianum og derfra til Annecy eller Le Puy (Anicium seu Podum) i landskapet Velay (in Velaunis), nå Puy-en-Vélay i Auvergne, hvor de fortsatt æres. Hans minnedag er 16. juli, og pave Nikolas IV (1288-92) ga rikelig med avlat på hans festdag.

I noen kalendere finnes samme dag en Domninus Candiacensis fra Candiac i Frankrike, hvor han blir æret. Han var en gutt, men noe eldre enn ti år, og omstendighetene rundt hans martyrium er helt de samme. Dette gjør at mange regner dem som identiske. Bollandistene holder spørsmålet åpent, men fører likevel opp de to hellige hver for seg.

Kilder: Infocatho, fr.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. april 2014

av Per Einar Odden publisert 19.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04