Den hellige Dometios av Quros (d. 300/400-t)

Minnedag: 5. juli

Den hellige Dometios ble født i Quros i Kurdistan, i dag Kilis i Tyrkia. Han var lege og asket. Ifølge hans syriske biografi førte en engel ham en gang etter 364 til en hule i hule i Quros-fjellene (Tur Abdin), hvor han ble døpt og helt til sin død utførte helbredelser, og helbredelsene fortsatte gjennom hans relikvier. Han døde en gang på 300/400-tallet. Som hellig lege ble han i Kurdistan stadig anropt mot hoftelidelser. Hans minnedag i den katolske kirke er 5. juli, mens de ortodokse minnes ham den 4. oktober. Den eldste avbildningen av ham finnes i kirken Santa Maria Antiqua i Rom fra årene 705-07. Der har han en hette over hodet og en pilleboks i hånden.

Denne Dometios er muligens identisk med den hellige Dometios (Domadios El-Soriany), en munk av persisk herkomst som døde som martyr under keiser Julian den frafalne (Apostata) (361-63) og æres i Parthen ved Kyrros (Cyrrus, Cyrus, Kyrrhos; lat Cyrrhus; gk: Κύρρος; arab: Kūrus) nord for Antiokia i Syria. Det finnes bare en biografi om hver av dem, og de ligner på hverandre. Det som er sikkert, er at den hellige Gregor av Tours på 500-tallet tilskrev den Dometios som æres i Syria, Dometios av Quros’ undergjerninger.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. april 2014

av Per Einar Odden publisert 01.04.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03