La oss gå opp til Jerusalem

En meditasjon over Den stille uke av sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO.

Les mer
 

Den hellige Dorothea (~290-~305)

Minnedag: 6. februar

Skytshelgen for gartnere og blomsterdyrkere, blomsterhandlere, ølbryggere, bergverksarbeidere, nygifte, bruder, barselskvinner; ved fødselsveer, i dødsnød, mot fattigdom, mot falske beskyldninger

Den hellige Dorothea levde i Caesarea i Kappadokia. Den sjarmerende historien vi kjenner om henne, er rent legendarisk, vi har ingen historiske detaljer om hennes liv.

Legenden forteller at hun var datter av den kristne senatoren Dorus. Under Diokletians kristenforfølgelser ble hun arrestert. To apostatiske (frafalne) kvinner ble sendt til henne for å få henne til å oppgi troen, men i stedet fikk hun dem tilbake til troen. Dette gjorde guvernør Fabricius av Caesarea rasende, og hun ble dømt til døden ved halshogging. Før hun døde skal hun ha blitt torturert på en strekkbenk, men ble sagt at hun fortsatt smilte, med tanke på de to kvinnene hun hadde omvendt.

En annen versjon forteller at hun ble beilet til av stattholderen Spricius. Men han kunne ikke gifte seg med en kristen, og da alle forsøk på å bringe henne til frafall mislyktes, lot den rasende stattholderen henne torturere på det grusomste og halshogge. I noen versjoner av legenden fortelles det at de to kvinnene, Chrysta og Callista, led martyrdøden sammen med henne.

På vei til retterstedet spottet den unge hedenske advokaten Theofilos henne og ba henne kjekt om å skjenke ham en kurv med epler og roser når hun kom til sin brudgoms himmelske hage. Det lovte hun å gjøre, og ba like før sin henrettelse. Øyeblikket etter at hun ble halshogd, steg en himmelsk yngling ned og overrakte høytidelig dommeren en kurv med tre epler og tre roser sammen med en hilsen fra den hellige Dorothea. Dette førte til at den sjokkerte Theofilos øyeblikkelig ble kristen og krevde å bli henrettet på stedet. Ønsket ble etterkommet.

Selv om Dorothea ble sagt å være fra Kappadokia, er hennes navn ukjent i østlige kalendere, bortsett fra i Russland. Det er imidlertid en Dorothea-kirke i Roma, som hevder å ha relikviene av en martyr ved det navn som ble drept under Diokletian.

Dorothea ble i middelalderens Danmark regnet for å være en «ekstra» nødhjelper, den femtende, men var ikke med blant de offisielle fjorten. Hun var i middelalderen en særdeles god venn av alminnelige mennesker. De ba henne om hjelp i sin siste stund og hjelp mot fattigdom og ved fødsler.

Hennes minnedag er 6. februar. Hun blir fremstilt med en kurv med blomster og epler, gjerne med en blomsterkrans i håret.