Den salige Druthmar av Corvey (d. 1046)

Minnedag: 15. februar

nullDen salige Druthmar (Dietmar; lat: Druthmarus, Druchmarus, Drutmarus, Druotmarus, Diethmarus, Theotmarus) ble født en gang på slutten av 900-tallet. Han ble benediktiner (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i riksklosteret Lorsch (Monasterium Larshemense, Laurisheimense) i Tyskland før han i 1015 ble utnevnt til abbed for klosteret Corvey (Nye Corbie) ved bredden av Weser i Westfalen i Tyskland av den salige biskop Meinwerk av Paderborn med tilslutning fra den hellige keiser Henrik II (1002-24; keiser fra 1014). Den tidligere abbeden Walo (Welf), som man anklaget for en slapp klosterdisiplin, ble avsatt.

Druthmars styre var preget av glød og entusiasme og monastisk observans. Som reformator spilte en betydelig rolle ved å innføre prinsippene for reformen fra Gorze i Corvey. En del av munkene forlot klosteret i protest, og blant de gjenværende hersket det utilfredshet, ettersom klosteret egentlig var eksempt, det vil si fritatt for biskoppelig kontroll. De munkene som forlot klosteret, vendte senere tilbake, og gjennom sitt arbeid fikk abbeden slutt på mistroen.

Druthmar hevet også klosteret materielt gjennom å vinne tilbake den gamle besittelsen Godelheim i 1028. Han var personlig from og fremmet munkenes studier. Han fikk laget en eiendomsfortegnelse for klosteret. Han deltok ved innvielsen av Korskirken i Hildesheim som den hellige biskop Godehard hadde bygd.

Druthmar døde den 15. februar 1046 i Corvey og ble etterfulgt som abbed av Rudhard (1046-50). Hans minnedag som salig er dødsdagen 15. februar. Sammen med den hellige abbed Ludolf av Corvey (965-83) nøt han fra de tidligste tider en spesiell ærbødighet. Deres relikvier ble skrinlagt i år 1100 av abbed Markward (Marquard) (1082-1106).

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, KIR, CSO, Infocatho, Heiligenlexikon, de.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2014.

av Per Einar Odden publisert 13.03.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:04